Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 10. Yılı Sempozyumu

Düzenleyen

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 10. Yılı Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İÜHF) tarafından düzenlenmektedir.

Tarih

10 Aralık 2021 Cuma

Yer

İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu

Canlı Yayın

Sempozyum Konuşmacıları

 • Açılış Konuşmacıları
  • Prof. Dr. Murat Atalı – İÜHF Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku ABD Baş.
  • Prof. Dr. Ömer Ekmekçi – İÜHF Dekanı
  • Prof. Dr. Mahmut Ak – İÜ Rektörü
  • Zekeriya Birkan – Adalet Bakan Yardımcısı
 • 1. Oturum
  • Prof. Dr. Ramazan Arslan – Başkent Ü Hukuk Fak.
  • Prof. Dr. Muhammet Özekes – Dokuz Eylül Ü Hukuk Fak.
  • Prof. Dr. Oğuz Atalay – İstanbul Aydın Ü Hukuk Fak.
  • Prof. Dr. Murat Atalı – İÜHF
 • 2. Oturum
  • Prof. Dr. Selçuk Öztek – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü Hukuk Fak.
  • Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz – TOBB Ü Hukuk Fak.
  • Dr. Seracettin Göktaş – Yargıtay 9. HD Başkanı
 • 3. Oturum
  • Adem Albayrak – Yargıtay HGK Başkanı
  • Hüseyin Tuztaş – Yargıtay HGK Üyesi
  • Zeki Gözütok – Yargıtay HGK Üyesi
  • Hakan Öztatar – Hukuk İşleri Genel Müdürü
 • 4. Oturum
  • Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez – Galatasaray Ü Hukuk Fak.

Sempozyum Konuları

 • İlk Derece Yargılaması Açısından HMK ve Sonrası Dönem
  • Genel Hükümleri, Davanın Açılması, Ön İnceleme ve Geçici Hukuki Koruma Açısından HMK ve Sonrası Dönem
  • İspat ve Delillere İlişkin Hükümler Açısından HMK ve Sonrası Dönem
  • Bazı Tahkikat İşlemlerine İlişkin Hükümler Açısından HMK ve Sonrası Dönem
 • Kanun Yolları Açısından HMK ve Sonrası Dönem
  • Kanun Yollarına İlişkin Hükümler Açısından HMK ve Sonrası Dönem
  • Kanun Yollarına İlişkin Hükümler Açısından HMK ve Sonrası Dönemin Yargıtay Perspektifinden Değerlendirilmesi
 • Yargıtay ve Adalet Bakanlığı Perspektifinden HMK ve Sonrası Dönem
  • Delillerin Sunulma Zamanı ve Toplanmasına İlişkin Hükümler Açısından HMK ve Sonrası Dönemde Yargıtay Perspektifinden Değerlendirilmesi
  • Tahkikat ve Geçici Hukuki Korumalara İlişkin Hükümler Açısından HMK ve Sonrası Dönemin Yargıtay Perspektifinden Değerlendirilmesi
  • Hukuk Yargılamasına İlişkin 2011 Sonrası Değişiklikler, Yasalaşma Süreçleri ve İzlenmeleri

Sempozyum Programı