Göç ve İltica Hukuku Seminerleri

Seminer, İzmir Barosu tarafından düzenlenmektedir.