İnsan Hakları ve Eşitlik Hukuku Bağlamında Algoritmik Ayrımcılık

Panel, Ankara Medipol Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir.