İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı

Düzenleyen:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih / Süre

 • 11 Şubat – 12 Mart 2017
 • Saat: 09.30 – 16.00
 • 60 saat / 5 hafta (12 saat / hafta)

Yer:

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

Eğitmenler:

 • Dr. Resul Kurt
 • Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu
 • Doç. Dr. Muzaffer Koç
 • Ali Terzioğlu
 • Mehmet Koçak
 • Mustafa Cerit
 • Murat Özdamar

Eğitim konuları:

 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığına Giriş
 • Bireysel İş Hukuku (4857, 5953, 854)
 • İş Hukukunda Yıllık İzin Uygulamaları
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukukunda İdari Para Cezaları ve İtiraz Yolları
 • İşçi ve İşverenin Haklı Nedenle Derhal Feshi
 • Toplu İşçi Çıkışı, İş Güvencesi ve Feshin Hukuki Sonuçları
 • Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Davaları
 • Kıdem Tazminatı Ve İhbar Tazminatı Uygulamasında Yasal Düzenlemeler
 • İhbar-Kıdem Tazminatlarının Hesaplanması
 • Mobbing Ve Psikolojik Taciz
 • Toplu İş Hukuku, Sendikalaşma Ve TİS Süreci
 • Güncel Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi

Eğitim ücreti:

2.850 TL
Sertifika bilgisi:

Program sonunda yapılan sınavdan, % 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve % 70 katılım şartını karşılayan adaylara Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü tarafından imzalı sertifika verilmektedir.

İletişim / Başvuru: