İş Hukukunda Arabuluculuk: Güncel Sorunlar ve Tartışmalar

Düzenleyen:

İş Hukukunda Arabuluculuk: Güncel Sorunlar ve Tartışmalar konulu toplantı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından düzenlenmektedir. 

Tarih:

20 Şubat 2018 Salı – Saat: 15.00 – 17.00

Yer:

TEPAV Binası 3. Kat Konferans Salonu – Söğüztözü, Ankara

Konuşmacı:

Prof. Dr. Levent Akın – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

Toplantının içeriği:

12.10.2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca 01.01.2018 tarihinden itibaren bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminat ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak zorunlu hale gelmiştir.

Toplantının amacı, işçi – işveren uyuşmazlklarının öncelikli olarak dostane çözüm yollarından biri olan arabuluculuk ile çözülmesini öngören bu düzenleme çerçevesinde “dava şartı olarak zorunlu arabuluuluk” kurumu ve uygulamaları bakımından güncel meselelerin değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır.

İletişim / Kayıt:

  • 0312 292 55 29
  • sara.agun@tepav.org.tr