İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Eğitim, Türkiye Barolar Birliği ve Trabzon Barosu tarafından düzenlenmektedir.