İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) 1997 yılında bünyesindeki Hukuk Fakültesi de Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER’in kurucu dekanlığında 1999-2000 eğitim öğretim yılında 118 lisans öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. 2002-2003 akademik yılında ilk mezunlarını veren fakülte 2003 yılında doktora eğitimi yapacak düzeye geldi. İKÜ Hukuk Fakültesi, vakıf Üniversiteleri arasında doktora programı yürütmeye YÖK tarafından yetkili kılınmış ilk hukuk fakültesi olma özelliğine sahiptir.

2004 yılından beri Avrupa Birliği Projesi olan Erasmus/Socrates değişim programıyla, Yıllık Yaz Akademisi çerçevesinde öğrencilerine uluslararası eğitim olanaklarından yararlanma fırsatı sunan İKÜ Hukuk Fakültesi, mecburi hazırlık sınıfı uygulamasına son vererek sadece İngilizce değil, diğer yabancı dillerin de öğrenilmesi için kurslar düzenlemektedir. Fakültede Alman ve Avusturyalı öğretmenler tarafından “Almanca Dil Kursları” düzenlenmektedir.

Öğrencilere “birebir eğitim-öğretim” yapma olanağı sunulan hukuk fakültesi bünyesinde 14 anabilim dalı bulunmaktadır.

 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
 • Medeni Hukuk Anabilim Dalı
 • Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
 • İcra ve İflas Hukuku Anabilim Dalı
 • Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı
 • Roma Hukuku Anabilim Dalı
 • Hukuk Tarihi Anabilim Dalı
 • Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
 • İdare Hukuku Anabilim Dalı
 • Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
 • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
 • Mali Hukuk Anabilim Dalı
 • Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
 • Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

18 Eylül 2008 tarihinde 27001 sayılı Yönetmelik ile Üniversite Rektörlüğü bünyesinde kurulan Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER), ulusal ve uluslararası hukuk alanında bilimsel yöntemlerle Ceza Hukuku Bilimlerine ilişkin sorunların çözümüne katkı sağlamakta; Türkiye’nin yabancı ülkelerle ve özellikle de Avrupa Birliği ülkeleriyle Ceza Hukuku Bilimleri alanında uyumlu bir işbirliği tesis edebilmesine yardımcı olmakta ve bu çerçevede öğretiye ve uygulamaya dönük çalışmalar gerçekleştirmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2004 yılından itibaren ERASMUS Programı çerçevesinde aşağıdaki üniversitelerle öğrenci değişimi gerçekleştirmektedir:

 • Trier Üniversitesi – Almanya
 • Saarbrücken Üniversitesi – Almanya
 • Aristo Selanik Üniversitesi – Yunanistan
 • Bochum Ruhr Üniversitesi – Almanya
 • Westfalische Wilhems Münster Üniversitesi – Almanya
 • Leipzig Üniversitesi – Almanya
 • Justus-Liebig Giessen Üniversitesi- Almanya
 • Viadrina European Üniversitesi- Almanya
 • Salzburg Üniversitesi – Avusturya
 • Miskolc Üniversitesi – Macaristan

2015 – 2016 LYS sonuçlarına göre;

 • İKÜ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) taban puanı: 398.355
 • İKÜ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) taban puanı: 414.999
 • İKÜ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) taban puanı: 377.311
 • İKÜ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Katkı paylı) taban puanı: 336.289

İKÜ Hukuk Fakültesi 2016-2017 Öğretim Yılı Kontenjanları:

 • İKÜ Hukuk Fakültesi (Ücretli) kontenjanı: 100
 • İKÜ Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) kontenjanı: 20
 • İKÜ Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) kontenjanı: 32
 • İKÜ Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) kontenjanı: 48

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burssuz ücreti: 35.500 TL

 • %25 Burslu ücreti: 26.625 TL
 • %50 Burslu ücreti: 17.750 TL