İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları

Eğitim, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenecektir.