Panel: KHK’lar Türkiyesinde Savunma Hakkı

Paneli düzenleyen:

KHK’lar Türkiyesinde Savunma Hakkı paneli, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Panel tarihi – yeri:

12 Kasım 2016; 10.30 – 15.30 saatleri arası – Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara

Panel konuşmacıları:

 • Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu – TBB Başkanı
 • Av. Berra Besler – TBB Başkan Yrd.
 • Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu – Özyeğin Ü.
 • Prof. Dr. Feridun Yenisey – Bahçeşehir Ü.
 • Doç. Dr. Devrim Aydın – Ankara Ü.
 • Prof. Dr. Zehreddin Aslan – İstanbul Ü.
 • Hakim Oğuz Özkan – İstanbul İdare Mahkemesi Emekli Başkanı
 • Av. Cumhur Arıkan – TBB Denetleme Kurulu Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu – Hacettepe Ü.
 • Yrd. Doç. Dr. Murat Önok – Koç Ü.
 • Av. Uğur Altun – İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi

facebook

Panel konuları:

 • OHAL ve KHK’nın Anayasal Rejimi
 • OHAL Rejiminde Soruşturma ve Kovuşturma
 • KHK’larda Yer Alan Bireysel İşlemlere Karşı Başvuru ve Yargı Yolları
 • Danıştay 7.12.1989 Tarihli İBKGK Kararı Işığında Güncel Sorunlara Bakış
 • Uluslararası Hukuk Emredici Hükümleri ile OHAL İlişkisi
 • İHAS Bağlamında OHAL Uygulamaları
 • KHK’nın Uygulamada ve Savunma Hakkının Kullanılmasında Yarattığı Sorunlar Forumu

Etkinliğin ana sayfası:

http://www.barobirlik.org.tr/Detay.aspx?ID=72621&Tip=Duyuru

20161101_meslekicikhkafis