Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Genç Akademisyenler Sempozyumu

Düzenleyen

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih

15 Ekim Perşembe – Saat 09.45-16.45

Yer / Katılım

Sempozyum, Zoom üzerinden çevrimiçi (online) olarak yayımlanacaktır.

Sempozyum https://kocun.zoom.us/j/92561842763#success linkinden takip edilebilecektir. Verilen linke tıkladıktan sonra şifre olarak 839348 yazılması gerekmektedir.

Konuşmacılar

 • Bertil Emrah Oder (Koç Üniversitesi)
 • İsmail Kırca (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • Emek Toraman Çolgar (Koç Üniversitesi)
 • Tuğba Semerci Vuraloğlu (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • Raziye Aksu Özkan (Akdeniz Üniversitesi)
 • Aydın Alber Yüce (Erciyes Üniversitesi)
 • Veliye Yanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
 • Damla Gül Tarhan (Bilkent Üniversitesi)
 • Nevin Meral (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) 
 • Cem Veziroğlu (Koç Üniversitesi)
 • Mehmet Arif Tuğ (Anadolu Üniversitesi)
 • Anlam Altay (Galatasaray Üniversitesi)
 • Hasan Kadir Yılmaztekin (Türkiye Adalet Akademisi)
 • Tamer Bozkurt (Selçuk Üniversitesi)
 • Orhan Emre Konuralp (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • Temel Güner (Hacettepe Üniversitesi)

Sempozyum Konuları 

 • TTK m. 376/2 Hükmü Kapsamında Sermaye Kaybı Olan Şirketlerde Sermaye Arttrımı Yapılması
 • Yargıtay Kararları Işığında Anonim Ortaklıkta İbra Edilmeme Kararının İptal Davası ve Hükmen İbra
 • Anonim Şirkette Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe Ayrımına Esas Alınacak Matrah Nedir?
 • Anonim Şirket Borçlarının Sermayeye Dönüştürülmesinde Şirketin Mali Durumunun Önemi 
 • Kooperatiflerin Denetiminde Dolaylı Bir Araç Olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 16. Maddesinin 3. Fıkrası 
 • Türk ve İsviçre Hukukunda İzahname Sorumluluğu 
 • Ortaklık Teorileri Çerçevesinde Esas Sözleşme Özgürlüğünün Ekonomik Analizi
 • Türk Sermaye Piyasası Hukukunu Düzenleyen Normlar Arasındaki İlişki
 • Yapay Zeka, Tasarım Hakkı ve Moda: Asıl Tasarımcı Kim?
 • Limited Ortaklıkta Esas Sermaye Payının Devri, Devir Sınırlamaları ve Özellikle Yasal İntikallerde Ortaya Çıkabilecek Bazı Sorunlar 
 • Uyumlu Eylem Karinesi ve İspat Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi
 • Limited Şirket Müdürler Kurulu Üyelerinin İbrasında Oy Hakkında İmtiyaz Etkisizleşmeli midir?
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Genç Akademisyenler Sempozyumu