Konferans: Fikri Haklar Hukuku

Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TÜRAVAK), Ankara’da iki bölümden oluşan Fikri Haklar Hukuku İleri Eğitim Sertifika Programı düzenleyecek.

Ankara’daki Litai TBB Konukevi’inde 19-20 / 26-27 Aralık 2015 tarihlerinde yapılacak eğitimler Cumartesi-Pazar günleri, 09:30 – 17:30 saatleri arasında verilecek.

Programın içeriği:

 • Eğitim programı 50’şer dakikalık günde 7, toplamda 28 dersten oluşmaktadır.
 • Program sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

Programa kimler katılabilir?

Başvurularda kabul önceliği; Avukat, Avukat Stajyeri ve Hukuku Fakültesi Öğrencilerine verilmektedir. TBB dışı ve daha önce programlara katılmış olanların başvuruları, sınıf kontenjanında boşluk olması durumunda
değerlendirilecektir.

Program ücreti ne kadar?

Avukat Stajyeri – Hukuk Fakültesi Öğrencisi : 400 TL
Avukat (Baro’ya kaydı olanlar) : 750 TL
TBB Dışı Katılım (Baro kaydı olmayan Avukatlar, Diğer Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri): 1.000 TL

Fikri Haklar Hukuku İleri Eğitim Sertifika Programı Konuları

1.Bölüm (19-20 Aralık 2015)

 • Eser; İlim ve Edebiyat Eserleri, Musiki Eserleri, Güzel Sanat Eserleri, Sinema Eserleri, İşlemeler
 • 5846 SY.’nın Koruma Sistemi; Eser Bağlamında Koruma ve Haksız Rekabet İkilemi
 • Eser Sahipliği; Yayımcının Eserden Kaynaklanan Hakları Kullanımı; Sınırları
 • Eserlerin Tescil Seçeneği; Hukuki Niteliği; Sonuçları
 • Eserin alenileşmesi ve umuma arzı
 • Bilirkişi perspektifinden anılan olgularla ilgili uygulama örnekleri
 • Eserden Kaynaklanan Haklar
 • Manevi Haklar; Eserin Kamuya Sunulması Hakkı, Eser Sahibinin İsminin Belirtilmesi Hakkı, Eser Bütünlüğünün Korunması Hakkı
 • Mali Haklar; İşleme Hakkı, Çoğaltma Hakkı, Yayma Hakkı, Temsil Hakkı, Kamuya İletim Hakkı
 • Eserden Kaynaklanan Haklarla İlgili Hukuki Tasarruflar ve Yasal İlkeler
 • Bağlantılı Haklar; Komşu Haklar ve Film Yapımcılarının Hakları
 • Komşu Haklar; İcracı Sanatçı Hakları, Fonogram Yapımcıları Hakları, Radyo-TV Yayıncıları Hakları
 • Eserden ve Bağlantılı Haklardan Kaynaklanan Hakların İhlali ve Hukuk Davaları
 • Tecavüzün Ref’i, Tecavüzün Men’i ve Tazminat Davaları
 • Tecavüzün 5846 Sayılı Yasanın 68. Maddesine Dayalı Olarak Ref’i
 • İnternet Alan Adlarıyla İlgili Uyuşmazlıkların Yargısal Boyutu
 • Markalar; Tanım, Marka Olabilecek İşaretler; Tescilli ve Tescilsiz Markalar; 556 sayılı KHK.’nın Koruma Sistemi;Ayırt Edici Nitelik; (KHK. md. 5 ve 7/son; 42/son)
  Marka Tescili Engelleri; Mutlak ve Nisbi Tescil Engelleri;Eylemli Kullanım ve Telif/Sınai Haklara Dayalı Gerçek Hak Sahipliği; Koşulları;Marka ihlali ve tazminat davaları
 • Fikri ve Sınai Haklarla İlgili Lisans Sözleşmeleri
 • Endüstriyel Tasarımlar; Tanım, Tescilli ve Tescilsiz Tasarımlar; Endüstriyel Tasarımların Tescili; Ulusal Başvuru / Uluslararası Başvuru (Lahey Anlaşması) ve Başvuru Süreçleri; 554 Sayılı KHK. Bağlamında Görünürlük; Koruma Koşulları; Tasarım Örnekleri; Endüstriyel Tasarımların Tescil Koşulları; İncelemesiz Sistem, Başvurunun Reddi; Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Testi; Endüstriyel Tasarımların Koruma Kapsamları; Görsel Anlatımlar ve Tarifname;
  Rüçhan Hakları; Endüstriyel Tasarımların Tescilini Takip Eden İşlemler; Yenileme, Koruma Süresi, Tasarım ve Haksız Rekabet İkilemi; TPE YİDK Kararının İptali Davaları; Başvurunun Kabulü, Tescil, Yayın, Yayına İtiraz, YİDK Kararına Yönelik Dava, Süresi.
 • Fikri ve/veya Sınai Bir Hakkın Tasarım Unsuru Olarak Tescil Ettirilmek İstenmesi
 • Haksız Rekabet, Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Gerçek Hak Sahipliği, Sessiz Kalmakla Hak Kaybı, Reklamlar / Haksız Rekabet.

Eğitmenler: Türkay ALICA, Serdar ARIKAN, Uğur ÇOLAK, Durmuş Ali GENÇ, Abdullah EGELİ, İlhami GÜNEŞ, Erdoğan KARAAHMET, Muazzez KORKMAZ, Dr. Ali Rıza KÖKER, Fethi MERDİVAN, Uğur G. YALÇINER

Fikri Haklar Hukuku İleri Eğitim Sertifika Programı hakkında daha ayrıntılı bilgi ve eğitime başvuru için ilgili bağlantıyı ziyaret ediniz.

Sertifika programıyla ilgili eksik veya yanlış bilgi verildiğini düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.