Markaların İdari İptali Sempozyumu

Sempozyum, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulu tarafından düzenlenmektedir.