Mehmet Ökmen: İnsan Hakları Eylem Planında daha demokratik bir Türkiye vizyonu ön plana çıkarıldı

Yenisey Hukuk İhtisas Seminerleri kapsamında Ceza Adalet Sisteminde Kanun Yollarına İlişkin Değişiklikler ve Temyiz başlığıyla düzenlenen oturuma Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Dairesi Üyesi Gürsel Yalvaç ile Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ökmen konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye’de öteden beri özellikle hukuk alanında aralıksız şekilde süregelen reform iradesi bulunduğunu vurgulayan Dr. Mehmet Ökmen, zaman zaman hızı ivme kazanan zaman zaman yavaşlayan bu irade kapsamında Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Mayıs 2019 tarihinde açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesini hatırlattı. Ökmen, söz konusu belgede güven veren ve erişebilir bir adalet sistemi vurgulandığını, 2 Mart 2021 tarihinde yine Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planında da özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye vizyonunun ön plana çıkarıldığını belirtti.

Bundan sonraki süreçte, Yargı Reformu Strateji Belgesinde gösterilen amaç ve hedeflerin yanı sıra İnsan Hakları Eylem Planındaki amaç ve hedefler doğrultusunda da faaliyetlerin yürütüleceğine, bu belgelerin bir yol haritası olarak esas alınacağına işaret eden Dr. Ökmen; Dördüncü Yargı Paketi kapsamında ilk altı ayda yapılması planlanan değişiklikler için Eylül ayı içinde çalışmalara başlanacağını söyledi.

“İstinaf kanun yolu, ilk derece mahkemesinde görülen davanın hem maddi meselesi bakımından hem de hukuki açıdan kural olarak tekrar görülmesine ve karar verilmesine olanak sağlayan bir kanun yoludur. İstinaf yargılamasının konusu ilk derece mahkemesinde yargılamaya konu edilen olaydır. İstinaf Mahkemesinin yargılamasının konusunu oluşturan husus esasen İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen karar değil, iddianameye konu olan olaydır.” diyen Ökmen, bu sebeple istinaf yargılamasına “İkinci birinci derece” de denildiğini, bu durumun da 5230 sayılı kanunun 3. maddesinde açıkça vurgulanmıştır.

Dr. Ökmen’in de konuşmacıları arasında yer aldığı Ceza Adalet Sisteminde Kanun Yollarına İlişkin Değişiklikler ve Temyiz konulu etkinliğin tamamını aşağıdan seyredebilirsiniz: