Miras Hukukunda Denkleştirme – Tenkis ve Muris Muvazaası Sebebiyle İptal Davaları

Eğitim, Diyarbakır Barosu tarafından düzenlenmektedir.