Moda Sektöründe Taklitçilikle Mücadele Vaka Çalışması

Düzenleyen:

Moda Sektöründe Taklitçilikle Mücadele vaka çalışması Moda Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir.
Tarih / Eğitim süresi:

  • 28 Ocak 2017 Cumartesi; Saat: 13.00 – 16.00
  • Toplam Süre: 3 Ders Saati (Teorik Eğitim: 1 Ders Saati, Uygulama Eğitimi: 2 Ders Saati)

Yer:

Hilton-Moda

Eğitmen:

  • Av. Baha Tepebaşı – Lüks Perakende Markaları Avukatı

Eğitimin içeriği:

Vaka çalışması kapsamında, moda sektöründe sıkça karşılaşılan hukuk sorunların başında gelen “marka hakkı ihlalleri ve haksız rekabet” örnek vaka ve olaylar dâhilinde incelenecektir. Örnek vakaların temelini teşkil eden hukuki sorunların teorik bilgisi verildikten sonra söz konusu vakalar hukuki olarak tanımlanıp çözüm önerileri interaktif olarak katılımcılarla birlikte tartışılacaktır.

Moda Hukukunun genel ilkeleri ve bu ilkelerin uygulamaya yansıması hususunda katılımcıların temel düzeyde teorik ve pratik bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Yargıtay kararı ve gerçek olay incelemeleri yapılacaktır.

Buna ek olarak, 556 sayılı KHK ve yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’nun karşılaştırması yapılacak, devlet kurumları nezdinde taklitçilikle nasıl mücadele edildiği, gümrüklerin, TASİŞ gibi kurumların işleyişi ve arama el koyma kararlarının teknikleri incelenecektir. Eğitimin teorik kısmında moda hukukuna ilişkin genel ilkeler, Yeni Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun marka tecavüzüne ilişkin hükümleri çerçevesinde genel kavramlar, örnek vakalar vasıtasıyla anlatılacak, moda hukuku ve marka hakkına tecavüz ilişkisi irdelenecektir.

Eğitim ücreti:

  • 295 TL

Sertifika bilgisi:

Katılımcılara Moda Hukuku Enstitüsü onaylı katılım belgesi verilecektir.

İletişim / Başvuru: