Öldürme Suçlarında Yargı Pratikleri

Etkinlik, Türkiye Barolar Birliği CMK Komisyonu ve Adana Barosu tarafından düzenlenmektedir.