Önalım (Şuf’a) Hakkı Davaları

Etkinlik, Taşınmaz ve Kira Hukuku Grubu tarafından düzenlenmektedir.