Panel: İş Hukukunda İkale ve Sulh Sözleşmeleri

Düzenleyen:

“İş Hukukunda İkale ve Sulh Sözleşmeleri” konulu panel, Ankara Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu tarafından organize edilmektedir.

Konuşmacılar:

  • Secarettin Göktaş – Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı (Moderatör)
  • Doç. Dr. Muhittin Astarlı – Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Yrd. Doç. Dr. Ulaş Baysal – İTÜ İşletme Fakültesi

Tarih:

14 Nisan 2017 Cuma; Saat: 15.00

Yer:

Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) Konferans Salonu, Kızılay Ankara