Rekabet Hukuku İleri Eğitim Sertifika Programı

Eğitimi düzenleyen kurum

Eğitim, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TÜRAVAK) iş birliğiyle düzenleniyor.

Eğitimin yapılacağı tarih ve yer:

Rekabet Hukuku İleri Eğitim Sertifika Programı, 23-24 / 30-31 Ocak 2016 tarihlerinde Cumartesi-Pazar günleri, 09:30 – 17:30 saatleri arasında 50’şer dakikalık günde 7, toplamda 28 ders şeklinde Litai TBB Konukevi-Ankara’da yapılacak.

Eğitim ücreti:

Avukat Stajyeri – Hukuk Fakültesi Öğrencisi: 400 TL
Avukat (Baro’ya kaydı olanlar): 750 TL
TBB Dışı Katılım (Baro kaydı olmayan Avukatlar, Diğer Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri): 1.000 TL

Eğitim Programı:

1.BÖLÜM (23-24 OCAK 2016)

 • Rekabet Hukukunun Gelişimi ve İktisadi Temelleri
 • Rekabet Kavramı
 • Rekabet Hukuku ile Haksız Rekabet Arasındaki Farklar
 • 4054 Sayılı Kanunun Amacı ve Kapsamı – Tanımlar
 • 4054 Sayılı Kanunun 4.Maddesi
 • Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Karar ve Uyumlu Davranışlar
 • Anlaşma Kavramı (Yatay – Dikey Anlaşmalar)
 • Uyumlu Eylemler ve Uyumlu Eylem Karinesi
 • Teşebbüs Birliği Kararları
 • De Minimis Kuralı
 • 4054 Sayılı Kanunun 6.Maddesi
 • Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
 • İlgili Pazar (Ürün ve Coğrafi Pazar)
 • Hakim Durumun Tespitinde Kullanılan Ölçütler
 • 4054 Sayılı Kanunun 5. Maddesi
 • Bireysel Muafiyet ve Şartları
 • Grup Muafiyeti ve Çeşitleri
 • Muafiyetin Geri Alınması
 • Örnek Kararlar

2.BÖLÜM (30-31 OCAK 2016)

 • 4054 Sayılı Kanunun 7. Maddesi
 • Birleşme ve Devralmanın Rekabet Hukuku Açısından İrdelenmesi
 • Birleşme ve Devralma Çeşitleri
 • İzne Tabi Birleşme ve Devralmalar
 • Kontrolün Devri – Eşiklerin Aşılması – Yan Sınırlamalar – Koşullu İzin
 • Özelleştirme İşlemleri
 • 4054 Sayılı Kanun Kapsamında Usul Kararları
 • Ön Araştırma ve Soruşturma
 • Yaptırımlar
 • Rekabet Kurumu ve Kurul’un Yapısı
 • 4054 Sayılı Kanunun 14.Maddesi
 • Bilgi İsteme
 • 4054 Sayılı Kanunun 15.Maddesi
 • Yerinde İnceleme
 • Ceza Yönetmeliği
 • Aktif İşbirliği Yönetmeliği
 • Rekabet Hukukunun Kapsamı Dışında Kalan Örnek Kararlar
 • Rekabet Kurulu Kararlarının Danıştay Denetimi
 • Örnek Kararlar

Eğitim sonrası sertifika verilecek mi?

Program sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. Bunun için en az 21 ders saatine katılmak zorunludur.

Eğitime kimler katılabilir?

Başvurularda kabul önceliği Avukat, Avukat Stajyeri ve Hukuku Fakültesi Öğrencilerine verilmektedir. TBB dışı ve daha önce programlara katılmış olanların başvuruları, sınıf kontenjanında boşluk olması durumunda değerlendirilecektir.

Kayıt ve iletişim:

Funda CİNGÖZ ; (312) 292 59 00 – 99152; fundacingoz@turavak.org.tr

Eğitimi kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.

rekabet_hukuku