Rekabet Kurumu ve Rekabet Hukukunun Tanıtımı

Etkinlik, Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenmektedir.