Rekabet Kurumu Yerinde İncelemelerinin Anayasa ve İdare Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi Paneli

Panel, İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi tarafından düzenlenmektedir.