Sağlıkta Şiddet Paneli

Düzenleyen:

Sağlıkta Şiddet Paneli, Türkiye Modern Cerrahi Eğitim ve Araştırma Derneği ve Ufuk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih:

22 Aralık 2018 Cumartesi, Saat: 10.00 – 12.30

Yer:

Ufuk Üniversitesi Balgat Yerleşkesi Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonu, Ankara

Konuşmacılar:

 • Uzm. Dr. Eriş Bilaloğlu (Eski TTB Merkez Konseyi Başkanı)
 • Prof. Dr. Vedat Bulut (Ankara Tabip Odası Başkanı)
 • Prof. Dr. Salih Battal (Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)
 • Av. Berna Özpınar Gümrükçüoğlu (Ankara Barosu)
 • Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız (Ankara Üniversitesi SBF İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı)
 • Op. Dr. Bayazıt İlhan (Eski TTB Merkez Konseyi Başkanı)
 • Esra Öz (Sağlık Habercisi)
 • Av. Ziynet Özçelik (TTB Hukuk Danışmanı)

Panel konuları:

 • Sağlıkta Şiddetin Sebepleri
 • Sağlıkta Özelleştirmenin Sağlık Sistemine Etkileri
 • Sağlıkta Mobbingi Artıran Bir Etken Olarak Sağlıkta Dönüşüm
 • Toplumda Öfke
 • Sağlıkta Dönüşümün Hasta Haklarına Etkileri
 • Sağlıkta Şiddetle Mücadelede Bütüncül Yaklaşım
 • İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Alma Yükümlülüğü
 • Sağlıkta Şiddeti Önlemeye Katkı İçin Nitelikli Tıp Eğitimi
 • Sağlıkta Şiddeti Önlemeye Katkı İçin Sağlık Okuryazarlığı ve İletişim
 • Sağlık Sisteminin Sağlık Hakkına Uygun Örgütlenmesi

Etkinlik ayrıntıları:

 • Panele katılım ücretsiz.
 • Katılım belgesi / sertifika verilmeyecektir.
 • Önceden kayda gerek yok.