Sempozyum: İnsan, Göç ve Adalet

Sempozyumu düzenleyenler:

İnsan, Göç ve Adalet Sempozyumu, Yargıda Birlik Derneği tarafından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Raoul Wallenderg Institute, MÜSİAD ve İstanbul Ticaret Odası desteğiyle düzenlenmektedir.

Sempozyumun tarihi ve yeri:

Sempozyum, 25 – 26 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul Haliç ve Kongre Merkezi‘nde yapılacaktır.

Kayıt / İletişim:

Sempozyuma katılım için internet üzerinden başvuru alınmamaktadır. Katılım bilgisi için +90 850 550 0 923 numaralı telefonla irtibata geçilebilir. Sempozyumla ilgili diğer ayrıntılar için ilgili sayfa ziyaret edilebilir.

Sempozyum programı:

 • 25 Nisan 2016 Pazartesi
 • 09.00 – 09.30 KAYIT
 • 09.30 – 10.15 AÇILIŞ KONUŞMALARI
 • 10.15 – 10.30 KAHVE ARASI
 • 10.30 – 12.10 1. OTURUM: BİR DRAM OLARAK GÖÇ, SIĞINMACILIK VE MÜLTECİLİK
  • Avni ÖZGÜREL (Gazeteci – Yazar) – OTURUM BAŞKANI
  • Prof. Dr. İlber ORTAYLI (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
   • Tarih Penceresinden Göç
  • Alev ALATLI (Yazar)
   • Göç Olgusuna Sosyolojik Perspektiften Bir Bakış
  • Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU (Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı)
   • Dünyanın Güncel Göç Olaylarına Bakışı
 • 12.10 – 12.30 TARTIŞMALAR
 • 12.30 – 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
 • 14.00 – 15.40 2. OTURUM: DÜNYA GENELİNDE SIĞINMACI VE MÜLTECİ HAKLARI
  • Dr. Michael A. RUPP (Türkiye Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Adalet ve İçişlerinden sorumlu Müsteşar) – Oturum Başkanı
  • Violeta MORENO-LAX (Londra Queen Mary Üniversitesi Göçmenlik Hukuku Lisans Programı Direktörü)
   • AB Mevzuatında Sığınmacıların ve Mültecilerin Korunmasına Dair Yasal Çerçeve: Avrupa Ortak Sığınma Sistemi
  • Atilla TOROS (İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü)
   • Türkiye’de Sığınmacı ve Mülteci Hakları
  • Hasan BAKIRCI (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Uzman Hukukçu)
   • AİHM Kararları Çerçevesinde Göç Olgusu
 • 15.40 – 16.00 TARTIŞMALAR
 • 26 Nisan 2016 Salı
 • 09.30 – 11.40 3. OTURUM: GÖÇ OLGUSUYLA ŞEKİLLENEN HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
 • Prof. Dr. Muharrem ÖZEN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı) – OTURUM BAŞKANI
 • Thomas GAMMELTOFT-HANSEN (Raoul Wallenberg Enstitüsü Araştırma Direktörü)
  • Göçmenlerin Temel İnsan Hakları
 • Metin ÇORABATIR (İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı)
  • Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme ve Mültecilerin Hakları
 • Prof. Dr. Enver BOZKURT (Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
  • Göçmenlerin Siyasi Hakları
 • Morten KJAERUM (Raoul Wallenberg Enstitüsü Direktörü)
  • Göçmenlerin Üçüncü Kuşak İnsan Hakları
 • 11.40 – 12.00 TARTIŞMALAR
 • 12.00 – 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
 • 13.30 – 15.40 4. OTURUM: GÖÇ OLGUSUNDAN ETKİLENEN TÜRK HUKUK SİSTEMİ VE EKONOMİSİ 
  • Prof. Dr. Nuray EKŞİ (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı) – OTURUM BAŞKANI
  • Prof. Dr. Esra DARDAĞAN KİBAR (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi)
   • Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Statüsü Alanında, Kişi Halleri, Aile Hukuku ve Vatandaşlığa İlişkin Sorunlar-Çözüm Önerileri
  • Prof. Dr. İbrahim KAYA ve Ar. Gör. Gülşah KORKUSUZ (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
   • Uluslararası Hukukta ve Türk Hukukunda Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
  • İlhan SOYLU (İTO Yönetim Kurulu Üyesi)
   • Göçün Ticarete ve Ekonomiye Etkileri
  • Av. Kerim ALTINTAŞ (MÜSİAD Üyesi ve Eski Genel Başkan Yardımcısı)
   • Göçün İstihdama Etkileri ve Çözüm Önerileri
 • 15.40 – 16.00 TARTIŞMALAR
 • 16.00 – 16.30 KAPANIŞ

Sempozyumu kaçırmamak için Facebook Etkinlik kaydı yapabilirsiniz.

sempozyum