Sempozyum: Taşınmaz Hukukuna İlişkin Sorunlar

Düzenleyen:

Taşınmaz Hukukuna İlişkin Sorunlar Sempozyumu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. 

Tarih:

02 Nisan 2018, Saat: 09.45 – 17.15

Yer:

Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi Adem Çelik Amfisi

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Tekin Memiş – Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Cevdet Yavuz – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Melek Bilgin Yüce – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Hülya Altan – Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Etem Saba Özmen – Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Cem Akbıyık – İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Elif Yavuz – Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Atilla Altop – İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş – İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Burak Özen – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Faruk Acar – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sempozyum konuları:

 • Taşınmaz hukukuna hakim olan tipiklik ilkesine yeni bir bakış
 • Taşınmazlarda sebebe bağlılık ilkesi
 • Dolaylı temsil yetkisiyle hareket eden vekilin edindiği taşınmazı müvekkile iade borcu
 • 6306 Sayılı Yasa kapsamında taşınmaz hukukuna dayalı eleştiriler
 • Birlikte mülkiyette ve kat mülkiyetinde intifadan men koşulu ve istisnaları
 • Yönetim planının hukuki niteliği kapsamında bağımsız bölümlerde evcil hayvan beslenmesi
 • İpoteğin fekki
 • İpotek kurma sözleşmesinde teminat altına alınan borcun belirlenmesi
 • Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Türk Medeni Kanunu’ndaki taşınmaz rehni bakımından değerlendirilmesi

İletişim:

 • 444 1997

Ayrıntılı Sempozyum Programı