Sempozyum: Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü

Düzenleyen:

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü Sempozyumu Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, İzmir Barosu, UADERN, UİTAD ve İZARADER ortaklığında düzenlenmektedir.

Tarih:

07 Nisan 2017; Saat: 09.30 – 17.30 |

Yer:

Sabancı Kültür Merkezi, Konak İzmir

Sempozyum konuşmacıları:

 • Ateş İlyas Demirkalkan – Ebso Yönetim Kurulu Üyesi (Moderatör)
 • Prof. Dr. Çiğdem Kırca – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Moderatör)
 • Yakup Erikel – Arabuluculuk Kurulu Üyesi (Moderatör)
 • Adi Constantin Gavrilla / Romanya, Craıova Medıatıon Center
 • Giorgio Grasso / İtalya, Simmons and Simmons
 • Prof. Dr. İsmail Kırca / Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Blazzo Nedic / Sırbistan, ADR Partners d.o.o. ltd, Serbia Natıonal Assocıatıon of Medıators
 • Prof. Dr. Mustafa Alp / Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Serkan Odaman / Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Neyir Şeyda Musal / Arabulucu, Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği
 • Şerife Özcan Tekeli / Arabulucu, İzmir Arabulucular Derneği
 • Elena Kolstaki / Yunanistan
 • Doç. Dr. Engin Deniz Eriş / Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Ayşe Çakıcı / Arabulucu, Uluslararası İş ve Ticaret Uyuşmazlıkları Arabuluculuk İhtisas Derneği
 • Yüksel Okyay Evren / Arabulucu, Uluslararası Arabulucuk Derneği

Sempozyum konuları:

 • Ticari uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk
 • İş uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuk
 • Arabulculukta avukatın rolü

Etkinlik ücreti:

Sempozyuma katılım ücretsizdir.

Sertifika bilgisi:

Etkinlik sonunda herhangi bir sertifika / katılım belgesi verilmemektedir.

İletişim:

 • 0533 549 95 12