Sorumluluk Hukuku Konferansı

Düzenleyen:

Sorumluluk Hukuku Konferansı, Prof. Dr. Rona Serozan’ın anısına İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

8 Kasım 2019 Cuma, Saat: 9.30 – 17.15

Yer:

santralistanbul Kampüsü, Seyfi Arkan binası-Mahkeme Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Prof. Dr. Burak Özen (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Prof. Dr. M. Murat İnceoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Prof. Dr. İlhan Helvacı (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Prof. Dr. B. İlkay Engin (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Prof. Dr. Emrehan İnal (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Prof. Dr. Atilla Altop (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Başak Baysal (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Başalp Yıldırım (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ece Baş Süzel (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Prof. Dr. Vedat Buz (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Prof. Dr. Yeşim M. Atamer (Bern Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Doç. Dr. Yalçın Tosun (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Tülay Aydın Ünver (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Konular:

 • Genel İşlem Şartları Denetiminin Yürürlüğü
 • Vade Farkından Kaynaklanan Hukuki Sorunlar
 • Sözleşmenin Etkin İhlali
 • Alacağı Devredenin Garanti Sorumluluğu
 • Müstakbel Alacak
 • Normatif Zararın Tazmini
 • Haksız Fiil Sorumluluğunda Hukuka Aykırılık Unsuru
 • Menfaat Devri
 • Satım Sözleşmesinde Yenisiyle Değiştirme Hakkının Doğurduğu Sorunlar
 • Malikin Mimari Eser Üzerindeki Değişikliklerden Doğan Sorumluluğunun Kapsamı
 • Mesafeli Sözleşmenin Kurulmasına Aracılık Edenlerin Sorumluluğu

Etkinlik ayrıntıları:

 • Konferans, herkesin katılımına açık ve ücetsizdir.
 • Önceden kayıt gerekmemektedir.

Sempozyum Programı