Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü için basın açıklaması yayımladı. Yapılan basın açıklamasında sosyal adalet ilkesinin anayasal hak olduğu vurgulanırken Anayasa’nın 2’nci maddesinde devletin sosyal ve hukuk ilkelerini haiz olduğu hatırlatıldı.

Kurum’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sosyal adalet, herkesin adil biçimde sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal haklardan yararlanması gerektiği temeline dayanan bir ilkedir. Sosyal adalet idealiyle yoksulluk, ayrımcılık, kadın-erkek eşitsizliği, işsizlik, gelir dağılımı adaletsizliği, savaş ve iç çatışmalar, göç ve ırkçılık gibi sorunların oluşturduğu adaletsizliklerin ortadan kaldırılarak herkes için fırsat eşitliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Toplumun her kesiminin insan onuruna uygun koşullarda yaşaması ve insan haklarının korunabilmesi için uluslararası, bölgesel ve ulusal politikaların sosyal adalet ilkesiyle paralel biçimde geliştirilmesi ve uygulanması önem arz etmektedir. Bu çerçevede; sosyal adalet ilkesinin benimsenmesi, uygulanması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 26 Kasım 2007 tarihli kararıyla 20 Şubat günü Dünya Sosyal Adalet Günü olarak kabul edilmiştir. 

Sosyal adalet ilkesi aynı zamanda anayasal bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. T.C. Anayasası’nın Başlangıç kısmında belirtilen temel ilkeler arasında her Türk vatandaşının Anayasa’daki temel hak ve hürriyetlerden “eşitlik ve sosyal adalet” gereklerince yararlanma hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu vurgulanmaktadır. Yine Anayasa’nın 2’nci maddesinde Devletin “sosyal ve hukuk ilkelerini” haiz olduğu vurgulanmaktadır.

Herkes için eşit fırsatların ve eşit hakların sağlanabildiği eşitlikçi bir toplumsal düzende, toplumların refahı, barışı ve mutluluğu artmaktadır. Bu vesileyle ülkemizde ve dünyada sosyal adaletin güçlendirilmesini temenni ediyor; Dünya Sosyal Adalet Günü’nü kutluyoruz.

Kaynak