Kategori: concordato

Sözlük
2

Konkordato ne demek sorusuna ayrıntılı bir cevap verebilmek için kelimenin İtalyanca “concordato”dan Türkçeye geçen bir…