Tapu İptal Tabiri Altında Farklılaşan Dava Türleri ve Usul Hukukuna İlişkin Sonuçları

Etkinlik, İzmir Barosu tarafından düzenlenmektedir.