Teori ve Uygulama ile Sağlık Hukuku

Düzenleyen:

Teori ve Uygulama ile Sağlık Hukuku konulu etkinlik, İzmir Barosu tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

15 Nisan Pazartesi, Saat: 16.00

Yer:

İzmir Barosu Konferans Salonu – Barohan

QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım

Konuşmacılar:

  • Dr. Öğr. Üyesi İlknur Serdar – Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak.
  • Av. Mithat Kara – İzmir Tabip Odası Hukuk Müşaviri
  • Av. Berkiye Gizem Ergin – İzmir Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu Üyesi

Konular:

  • Hasta Hakları
  • Malpraktis ve Aydınlatılmış Onam