Terörizmin Finansmanı, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu, Kazanç Müsaderesinin Bu Suçlarla Mücadelede Etkin Uygulanması

Eğitim, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenmektedir. Kayıt