Ticaret Hukuku Sempozyumu

Düzenleyen:

“Şirketler Hukukunda Yöneticilerin Sorumluluğu” başlıklı Ticaret Hukuku Sempozyumu 1, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

 • 27 Nisan 2018, Saat: 09.00 – 15.20

Yer:

Altınbaş Üniversitesi Fatma Altınbaş Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Çağrı Erhan – Altınbaş Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. İsmail Kayar – Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Ahmet Özgan – Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Prof. Dr. Veliye Yanlı – İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Çağlar Manavgat – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. S. Anlam Altay – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat Can Atakan – Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Abuzer Kendigelen – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Arş. Gör. Yurdal Özatlan – Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Tekin Memiş – Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Kağan Susuz – Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Ömer Adil Atasoy – İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. Zuhal Perver
 • Doç. Dr. Burak Adıgüzel – Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Selen Yılmaz – Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat Sevi – Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sempozyum konuları:

 • Şirkete Verilen Zarar Sebebiyle Sorumluluk Bağlamında “Yönetici” Kavramı ve Genel Kurul Kararı Gerekliliği Sorunu
 • Halka Açık Anonim Ortaklıkların Yönetim Kurulunda Yetki Devri Zorunlu mudur? – Sorumluluk Hukuku Bakımından Bir Değerlendirme
 • Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Farklılaştırılmış Teselsül
 • Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkının İhlalinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
 • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Davalarında Kusur ve İspat
 • Birden Fazla Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sorumluluk Halleri
 • Anonim Şirketlerin Birleşmesinde Yönetim Kurulunun Hukuki Sorumluluğu
 • Anonim Şirketlerde (Pay Sahipleri Açısından) Eşit İşlem İlkesine Aykırı Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü ve Yönetim Kurulunun Sorumluluğu
 • Anonim Şirketlerde Bağış ve Yöneticilerin Sorumluluğu
 • Anonim Şirket Yönetim Kurulunun İşletme Konusu Dışında Kalan İşlemler Nedeniyle Sorumluluğu
 • Hâkim Şirket Yöneticilerinin Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılmasından Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu

Etkinlik ayrıntıları:

 • Etkinlik ücretsiz ve 150 kişi ile sınırlıdır.
 • Katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

İletişim / Başvuru:

Sempozyum programı

SEMPOZYUM AFİŞİ