TİHEK Roman Hakları Zirvesi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 26 Mayıs 2022 tarihinde Ankara Meyra Palace Hotel’de Roman Hakları Zirvesi düzenliyor. Roman haklarına ilişkin farkındalık oluşturma, Roman topluluklarının haklarına erişiminde karşılaşılan eksikliklerin ortaya konulması ve bu eksikliklerin giderilmesine ilişkin önerilerin sunulması amacıyla gerçekleştirilecek Roman Hakları Zirvesinde Roman topluluklarının tarihi ve kültürü hakkında geniş kapsamlı bilgilendirme yapılacak, insan hakları bağlamında Romanların haklarının korunması ve geliştirilmesi ile bunun önündeki zorlukların ortaya konulmasına ilişkin çözüm önerileri tartışılacak.

TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak Roman Hakları Zirvesi, üç oturumda gerçekleştirilecek.

1652341343-2

Prof. Dr. Neşe Özden’in başkanlığını yürüteceği Geçmişten Günümüze Romanlar: Dil, Tarih, Kültür ve Ortak Kimlik Bilinci başlıklı birinci oturumda Tarihsel Süreç İçerisinde Romanlar, Çok Kültürlülük ve Romanlar: Etnik Kimlik ve Kültürel Unsurlar ile Türkiye’deki Roman Gruplar konuları ele alınacak.

Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz’ın yürüteceği İnsan Hakları Perspektifinden Romanların Durumu başlıklı ikinci oturumda Romanların Barınma ve Konut Hakkına Yönelik Sorunlara Genel Bakış, Roman Gençler ve Çocuklar Özelinde Eğitime Erişim Hakkı, İstihdam ve Mesleki Eğitime Erişimde Romanların Durumu ile Romanlara Yönelik Toplumsal Ön Yargı ve Ayrımcılık konuları masaya yatırılacak.

Başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Özbaş’ın yapacağı son oturumdaysa Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Eylem Planı: Hedefler ve Faaliyetler Kapsamında Hayata Geçirilenler ve Geleceğe Yönelik Adımlar, Romanların Politik Hayatta Temsiliyeti ve Yönetim Süreçlerine Aktif Katılımlarının Sağlanması, Roman Topluluklar İçin Bütünlüklü ve Sosyal İçermeci Politikalar ile Romanlara Yönelik Toplumsal Ön Yargıların Kırılmasında Medyanın Rolü konularında görüşler aktarılacak.

Program boyunca Romanlara ilişkin resim ve kültürel ögeler sergisi düzenleneceği zirve TİHEK YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

Zirve Programı

1652341370