Tüketici Hukuku (6502 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliklere Göre)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karakocalı ve Ali Suphi Kurşun’un ortak çalışması olan 6502 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliklere göre Tüketici Hukuku kitabı Aristo Yayınevi imzasını taşıyor. 

(Ön sözden)

28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Kanun’un hukuk sistemimizdeki yerini tam olarak bulması için bu kanuna göre hazırlanmış yönetmeliklerin hazırlanması ve yürürlüğe girmesi süreçlerinin tamamlanması, hukukun uygulanması ve yürürlüğe girmesi süreçlerinin tamamlanması, hukukun uygulama sahasındaki aktörlerince bu Kanun’un ve ilgili yönetmeliklerin benimsenmesi gerekmiştir. Böylelikle tüketici hukuku yeni bir çehre  kazanmıştır.

İçindekiler:

 • Tüketici hukukunun tarihsel gelişimi ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi
 • Tüketici hukukunun kapsamı ve özellikle tüketici işlemi
 • Tüketici hukukunun temel ilkeleri (TKHK m.4)
 • Sözleşmelerdeki haksız şartlara karşı tüketicinin korunması (Madde 5)
 • Satıştan kaçınma yasağı ve sipariş edilmeyen mal veya hizmetler
 • Ayıplı mal ve ayıplı hizmete karşı tüketicinin korunması (TKHK m.8-16)
 • Taksitle satış sözleşmeleri (TKHK m.17-21)
 • Tüketici kredisi sözleşmesi (TKHK m.22-31)
 • Konut finansmanı sözleşmesi (TKHK m.32-39)
 • Ön ödemeli konut satışı (TKHK m.40-46)
 • İş yeri dışında kurulan sözleşmeler (TKHK m.47)
 • Mesafeli sözleşmeler (TKHK m.48)
 • Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri (TKHK m.50)
 • Paket tur sözleşmeleri (TKHK m.51)
 • Abonelik  sözleşmeleri (TKHK m.52)
 • Ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalar (TKHK m.61-62)
 • Tüketici uyuşmazlıklarının tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemelerinde çözüme kavuşturulması

Hediye kitap kampanyası:

Türkiye Hukuk, aşağıdaki şartları taşıyan 1 kişiye Tüketici Hukuku kitabını hediye edecek. Şartlar: