Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı 3

İnsan Hakları Araştırmaları Ağı tarafından iki yıldır düzenlenen Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı’nın üçüncüsü bu yıl 11-13 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Tematik oturumlar ve atölye sunumlarından oluşacak konferansta sınıfsal, etnik, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve şiddet etrafında çok boyutlu tartışmalara yer verilecek. Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı 3, Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) Konferans Ve Sergi Salonundan düzenlenecek.

KONFERANS PROGRAMI

11 Aralık Cuma

AÇILIŞ KONUŞMASI
10:30
Konferans Düzenleme Kurulu

HETERONORMATİVİTE VE KESİŞEN ÖTEKİLİKLER
10:45-12:30

Kolaylaştırıcı: Remzi Altunpolat
Beden Bütünlüğü Hakkı ve İnterseks Çocuklara Yönelik Tıbbi Müdahale
Hülya Türker, Ankara Üniversitesi
LGBTİ ve Mülteci Olmak: İstanbul’da Gey ve Trans Kadın Sığınmacılar ve Mücadele Stratejileri
Kerem Renda, Koç Üniversitesi Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Araştırmaları /SPoD
Ayrımcılık Yasağı Bağlamında LGBT’ler ve Cezaevlerindeki Durumları
Şerife Sümeyra Canbaz, Gazi Üniversitesi

HAK MÜCADELESİNDE KURUMLAR VE MEKANİZMALAR
13:30-15:00

Kolaylaştırıcı: Zafer Kıraç
Eşitlik Birimleri: İnsan Hakları Mücadelesinde Yerel bir Araç
Elif Avcı, Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi
Zelal Yalçın, Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi
Yerel Yönetsel Eşraf’ın İnsan Haklarına Yaklaşımı:Mersin Örneği
Esra Ergüzeloğlu Kilim, Mersin Üniversitesi
Mustafa Şener, Mersin Üniversitesi
Hakan Mertcan, Mersin Üniversitesi
Cezaevinden Müzeye: Geçmişi Karanlıkta Bırakmak
Özge Kelekçi
Meral Akbaş, ODTÜ

AYRIMCILIK, CİNSİYETÇİLİK VE IRKÇILIK ARACI OLARAK MEDYA
15:15-17:00

Kolaylaştırıcı: Kemal Göktaş
Türkiye Basınında Nefret Söylemi
Zeynep Arslan, Hrant Dink Vakfı
İdil Engindeniz Şahan, Galatasaray Üniversitesi
Ayrımcı ve Irkçı Söylemlerin Yaygınlaştırılmasında Medyanın Rolü: Yazılı Basında Suriyeli Kadın Mültecilerin Haberleştirilmesi Üzerine Bir inceleme
Ülkü Doğanay, Ankara Üniversitesi
Hatice Çoban Keneş, Tunceli Üniversitesi
Münevver’den Özgecan’a Uzanan Yol: Türkiye Medyasının Kadına Yönelik Şiddetle İmtihanı
Z. Selen Artan Bayhan, City University of New York

İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ FOTOĞRAF SERGİSİ, DİNLETİ VE KONFERANS KOKTEYLİ
17.00 –

12 Aralık Cumartesi

TÜRKİYE’DE AYRIMCILIK HALLERİ
10:00-11:30
Kolaylaştırıcı: Kemal Ördek
Romanlara Yönelik Nefret Suçları ve Linç Kültürü: İznik ve Selendi Davaları
Sinem Hun, Avukat
Aslı Karataş, Avukat
Yasemin Şen, Öğrenci
Bilun Konyar, Avukat
Engelli Hakları Sözleşmesi, Engelli Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık
Özlem Kara, Avukat, Engelli Kadın Derneği
Türkiye’de Protestan Hristiyan olmak
Umut Şahin, Protestan Kiliseler Derneği
Eğitimde İnançsal Ayrımcılık
Aydın Deniz, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği

HAK ÖZNESİ OLARAK ÇOCUKLAR
11:45-13:15

Kolaylaştırıcı: Eylem Ümit
Barış İnşasında Çocukların Katılımı Mümkün mü? Barışın Gerçek Özneleri: Çocuklar
Ezgi Koman, Gündem Çocuk Derneği
Çocuk Haklarını Koruma ve Yaygınlaştırmada Çocuk Katılımı: Çocukların Gözünden Hak Arama Yolları
Atike Zeynep Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
Suriyeli Mülteci Çocukların Türkiye Devlet Okullarındaki Durumu
Ayşe Beyazova, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
Melda Akbaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
Serra Cankur, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
Türkiye’nin Çocuk Hakları Politikası ve Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklıkları
Adem Arkadaş, Sinem Bayraktar-Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı

ÖZGÜR(SÜZ)LÜK HİKAYELERİ
14:00-15:30

Kolaylaştıcı: Fatih Polat
De Te Fabula Narratur (Anlatılan Senin Hikayendir)
Melike Polat, Avukat
Kürtçe eğitim ve isim yasaklarının trajikomik hattı
Cihad İlbaş, İstanbul Kürt Enstitüsü
Türkiye’de basın özgürlüğü mücadelesi ve halkın haber alma hakkı
Çağdaş Kaplan, Gazeteci

(ATÖLYE) HAFIZA ÇALIŞMALARINDAN TÜRKİYE’NİN İNSAN HAKLARI GÜNDEMİNE BAKIŞ
15:45-17:30

Mine Gencel Bek
Ortak Hafıza, Karakutu, Hafıza Kaydı, Hafıza Merkezi, Hafıza Kolektifi

13 Aralık Pazar

HUKUKSUZLUK, ADALET YİTİMİ VE SİYASET
10:00-11:30

Kolaylaştırıcı: Fikret İlkiz
Anayasa Mahkemesi önünde köy boşaltma davaları: Zorunlu Göçün Ardından Onarım Politikaları ve Anayasal Denetim(sizlik)
Hülya Dinçer, Marmara Üniversitesi
OHAL’siz OHAL: Sokağa Çıkma Yasakları!
Erkan Şenses, Avukat
Siyasi Muhalefet ve Demokrasi: Yasal Düzenlemelerin Siyasi Rejimdeki Etkisi
Ayşegül Kars Kaynar, Lefke Avrupa Üniversitesi

İKTİDAR SARMALINDA YARGI
11:45-13:30

Kolaylaştırıcı: Ankara Barosu
Yargının Cinsiyetinden Hukukun Şiddetine
Özlem Duva, Dokuz Eylül Üniversitesi
Yargı İçi İktidar Araçları
Muzaffer Şakar, Demokrat Yargı
Nesne-Özne İkilemi: Verili Yargı Düzeninde Nesneleşen Avukatlık
Nuray Özdoğan, Özgürlükçü Hukukçular Derneği

TOPLUMSAL TRAVMAYLA BAŞ ETMEK
14:30-16:30
Kolaylaştırıcı: Yavuz Önen

Katliam Sonrası Bireylerde Oluşan Ruhsallık (Travma Etkisi)
Sedat Işıklı, Hacettepe Üniversitesi
Katliam ve Ötesi
Murat Paker, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Dayanışmacı Ruh Sağlığı Çalışması
Özge Yenier Duman, Psikososyal Ağ
Banu Bülbül, Psikososyal Ağ

Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı 3 ile ilgili daha ayrıntılı bilgi buradan alınabilir.

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi verildiğini düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.