Uluslararası Afet, Çevre ve Hukuk Kongresi

Kongre, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Ayrıntılı Bilgi