Uluslararası Hukukta İklim Değişikliğinin Denizler Üzerindeki Etkilerine Yönelik Çözüm Arayışları

Seminer, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.