Uluslararası İnşaat Hukuku Sempozyumu

Sempozyumu düzenleyenler:

Uluslararası İnşaat Hukuku Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk – Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Sempozyum tarihi – mekanı:

Sempozyum 10 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezinde, 11 Kasım 2016 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yapılacaktır.

Sempozyum konuşmacıları:

  • Prof. Dr. Hasan Erman – Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Thomas Pfeiffer – Heidelberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Doç. Dr. Emrehan İnal – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Yrd. Doç. Dr. Doruk Gönen – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Rona Serozan – İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Jochen Glöckner – Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Halil Akkanat – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Türk Alman Üniversitesi
  • Yrd. Doç. Dr. Öz Seçer – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Ergun Özsunay – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Emekli
  • Prof. Dr. K. Emre Gökyayla – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Yrd. Doç. Dr. Neda Zdraveva – Iustinianus Primus Hukuk Fakültesi
  • Yrd. Doç. Dr. Şirin Aydıncık Midyat – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Meliha Povlakic – Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Nuray Ekşi – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Yrd. Doç. Dr. Amel K. Abdallah – Sultan Qaboos Üniversitesi
  • Prof. Dr. Philip Kunig – Freie Universitat Berlin Hukuk Fakültesi – Türk Alman Üniversitesi
  • Doç. Dr. Bilgehan Çetiner – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Doç Dr. Zekeriya Kurşat – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Dr. Jorge Sanchez Cordero – Meksika Yeknesak Hukuk Merkezi
  • Prof. Dr. Tatjana Josipovic – Zagreb Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. M. Turgut Öz – Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Franz Werro – Fribourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Yeşim M. Atamer – Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Prof. Dr. Matthieu Poumarede – Toulouse Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Doç. Dr. Başak Baysal – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sempozyum konuları:

  • İnşaat Hukukun Genel Esasları
  • German Construction Law Reform
  • İnşaat Sözleşmelerinin Uyarlanmasına İlişkin Sorunlar
  • İnşaat Sözleşmelerinin Sözleşmeye Taraf Olmayan Üçüncü Kişilere Etkisi
  • Consumer Protection in Building Contracts in Germany – Status Quo and Current Developments
  • Taşeronluk Sözleşmeleri
  • İş Sahibinin Teslim Borcunun Gecikmesinden Dolayı Sorumluluğu
  • Türk Hukukunda İnşaat Sözleşmelerinde Ek İş ve Sonuçları
  • Liability for Construction Works under the Macedonian Law
  • Türk İnşaat Hukukunda Nama İfa
  • FIDIC Tahkiminden Kaynaklanan Sorunlar
  • Settlement of Construction Disputes in Gulf Cooperation Council: The Omani Experience
  • Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Trajedisi: Yargıya Götürülen Sorunlar
  • Kentsel Dönüşüm Kapsamında Akdedilen Sözleşmelerin Tabi Olduğu Hukuki Rejim
  • Kamu İhaleleri ile İnşaat Sözleşmeleri Arasındaki İlişki
  • The Legal Challenges in Mexican Urban Law
  • Kat İrtifakının Tescili ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şerhinin İnşaat Sözleşmelerine Etkisi
  • Recent Swiss Case Law Developments in Construction Law Contracts
  • İnşaatçı İpoteği
  • EU Harmonisation of Consumer Protection in the Construction Contracts
  • Ön Ödemeli Taşınmaz Satımında Tüketicinin Korunması
  • Consumer Law and Construction Contracts
  • The Protection of the Under-Construction Flats’ Buyers in Bosnia and Herzegovina
  • Taşınmazın Kaba İnşaat Olarak Teslimi

Etkinlik ücreti:

  • 14 Ekim 2016 tarihine kadar : İki Gün “500 TL” ─ Tek Gün “300 TL”
  • 14 Ekim 2016 – 1 Kasım 2016 tarihleri arası : İki Gün “750 TL” ─ Tek Gün “450 TL”
  • 1 Kasım 2016 tarihinden sonra : İki Gün “1.000 TL” ─ Tek Gün “600 TL”
  • Kayıt ücretinin, sempozyum günü kayıt masasına ödenmesi de mümkündür.
  • Akademik personelden kayıt ücreti alınmayacaktır.

Kayıt / Başvuru:

Sempozyuma kayıt işlemleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Sempozyumun resmi internet sitesine icls2016istanbul.org adresinden ulaşılabilir.

facbook_etkinlik

Sempozyum Programı

ih-program-tr-page-001

ih-program-tr-page-002

ih-program-tr-page-003

ih-program-tr-page-004

ih-program-tr-page-005

ih-program-tr-page-006

ih-program-tr-page-007

ih-program-tr-page-008

ih-program-tr-page-010

ih-program-tr-page-011