Umut Vakfı Araştırma Merkezi 6. Hukukun Gençleri Sempozyumu

Her yıl farklı konuların ele alındığı sempozyum dizisine imza atan Umut Vakfı, bu yıl “Şiddetin Mağdurlarının Yaşamlarına Olan Etkisi” temalı 6. Hukukun Gençleri Sempozyumu düzenlemeye hazırlanıyor.

“Şiddete Uğramış Mağdurların Değişen Yaşamları İle Şiddetin Yarattığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”nin gündeme getirileceği sempozyumda bildiri sunulabilecek konular şu şekilde:

 • Şiddet toplumumuzun en can yakıcı sorunlarından birisidir. Bireylerin şiddete karşı korunmasındaki etkili yollar nelerdir?
 • Şiddete uğrayan ve mağdur olan kişilerin yaşamları değişmekte ve yakın çevresinde bulunan örneğin ailesinden fertlerle, yakınlarıyla, akrabaları ve arkadaş çevresi ile ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlar mağdurun yaşamını nasıl etkilemektedir?
 • “Ateş düştüğü yeri yakar” deyişi gerçeklere uygun mudur veya günümüze ne kadar uygundur?
 • Şiddet nedeniyle mağduriyete uğrayan insanların hak aramak için karakola, emniyete, yargıya veya sivil toplum kuruluşlarına başvurdukları zaman yaşamları nasıl etkilenmektedir?
 • Yaşamı boyunca karakol, adliye, mahkeme görmemiş insanların uğradıkları şiddet yüzünden ortaya çıkan mağduriyetler nedeniyle haklarını korumak ve savunmak için başvurdukları yollar etkili ve sonuç alıcı hukuk yolları mıdır?
 • Şiddet mağdurlarının kamuoyunda “tanınmaları” sonrasında yaşamlarında neler değişmektedir?
 • Şiddet görmüş mağdurların; insanlara olan güvenleri, yargıya olan inançları, emniyet mensuplarına veya kolluk güçlerine olan saygı ve görüşleri değişmekte midir? Değişimin nedenleri nedir?
 • Şiddet sonrası kişinin yaşadığı travmalar kişinin yaşamını nasıl değiştirmektedir ve yakın çevresiyle olan ilişkileri değişikliğe uğramakta mıdır?
 • Şiddetin önlenmesinde, yargının, yasamanın ve yürütme organının nasıl bir rolü olmalıdır?
 • Şiddete uğramış mağdurların hak kayıplarının giderilmesi için ortaya çıkan zararın en etkili biçimde giderilmesi ve yaraların sarılması için nasıl bir yol izlenmelidir?
 • Şiddetin önlenmesinde hukukun rolü nedir?
 • Şiddete uğramış mağdurların yaşamlarını yargı kararları etkileyebilir mi? Nasıl?

Çalışma dili Türkçe olan sempozyuma “Hukuk Fakültesi ve hukuka bitişik disiplinlerde eğitim gören (Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, İletişim, Kültürel Çalışmalar, İktisadi ve İdari Bilimler, Adli Tıp vs.) Lisans öğrencileri; Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında yer alan Hukuk ve hukuka bitişik disiplinlerdeki ilgili bölümlerdeki lisansüstü öğrenciler (Doktora öğrencileri hariç); Stajyer Avukatlar; Stajyer Hâkimler ve Stajyer Savcılar hazırlayacakları bildirileri ile katılabilmektedir.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirilecek sempozyuma bildiri gönderimi için son tarih 24 Temmuz 2015 Cuma. Aynı zamanda en iyi bildirilerin ödüllendirileceği sempozyumla ilgili takvim şu şekilde işliyor:

 • Bildiri özeti göndermek için son Başvuru Tarihi: 24 Temmuz 2015 Cuma saat 17:30
 • Bildirilerin tam metninin gönderileceği son tarih: 30 Ekim 2015 Cuma saat 17:30
 • Sempozyum Tarihi: 26-27 Kasım 2015

Umut Vakfı Araştırma Merkezi 6. Hukukun Gençleri Sempozyumu ile ilgili daha detaylı bilgi ilgili bağlantıdan alınabilir.

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

afıs