Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu

Düzenleyen:

Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

20 Nisan Cumartesi, Saat: 10.00

Yer:

Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi

Konuşmacılar:

 • Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu – Türkiye Barolar Birliği Başkanı
 • Dr. Masum Türker – TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Elif Sibel Çakar – Kırıkkale Ü. Hukuk Fak. Mali Hukuk Ana Bilim Dalı
 • Dr. Öğr. Üyesi İsmail Engin – Ankara Hacı Bayram Veli Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Maliye Bölümü
 • Doç. Dr. Cem Barlas Aslan – Kırıkkale Ü. Hukuk Fak. Mali Hukuk Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu – Atılım Ü. İşletme Fak.
 • Av. Prof. Dr. Mustafa Akkaya – Atılım Ü. Hukuk Fak. Mali Hukuk Ana Bilim Dalı
 • Av. Dr. Bumin Doğrusöz – Marmara Ü. İktisat Fak. Mali Hukuk
 • Av. Zuhal Kızılot – Ankara Barosu
 • Prof. Dr. Nurettin Bilici – Çankaya Ü. Hukuk Fak. Mali Hukuk Ana Bilim Dalı
 • Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Akçaoğlu – Hacettepe Ü. Hukuk Fak. Mali Hukuk Ana Bilim Dalı
 • Doç. Dr. Oytun Canyaş – Hacettepe Ü. Hukuk Fak.
 • Dr. İbrahim Bayar – TOBB ETÜ Hukuk Fak. Mali Hukuk Ana Bilim Dalı
 • Nuri Değer – Yeminli Mali Müşavir
 • Ekrem Sarısu – Sosyal Güvenlik Uzmanı
 • Nur Ekesan – Yeminli Mali Müşavir
 • Abdullah Tolu – Yeminli Mali Müşavir
QR kodu okutun, etkinlikleri size Facebook’tan hatırlatalım.

Sempozyum konuları:

 • Vergi ilkeleri açısından Türk vergi sistemi
 • Vergide özgürlük ilkesi
 • Vergide adalet ilkesi açısından Türk vergi sisteminin değerlendirilmesi
 • Vergilemede basitlik ve açıklık ilkesi: Türk vergi mevzuatı ekseninde bir değerlendirme
 • Yargı kararları ışığında güncel vergi sorunları
 • Yargı kararlarında yorumun zorlanan sınırları
 • Gelir ve kurumlar vergisinde yargı yaklaşımları
 • Yargıtay kararları ışığında kaçakçılık suçu
 • Vergi yargılamasında güncel sorunlar
 • Anayasa değişiklikleri sonrası yürütmenin vergilendirme yetkisi
 • Vergi davalarında faiz sorunu
 • Vergi yargılama hukuku perspektifinden vergi usul kanunu idari yargılama usulü kanunu ilişkileri
 • Avukatların mali yükümlülükleri / Vergilendirilmelerinde Güncel Sorunlar
 • Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları
 • Serbest meslek erbabı olarak avukatların vergilendirilmesinde sorunlar
 • Bitmeyen tartışma, karşı vekalet ücretinde KDV

Etkinlik ayrıntıları:

 • Katılım ücretsizdir.
 • Katılım belgesi verilecektir.