Yapay Zeka Avukatların Yerini Alır mı?

Uluslararası Barolar Birliği’nde Alternatif  ve Yeni Hukuk İşletmeleri Komitesi Eş Başkanlığını yürüten, İstanbul Barosu’na kayıtlı Av. Derya Durlu Gürzumar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukta Kazanım Topluluğu’nun Legaltech Devrinde Hukuk Eğitimi ve Avukatlık konulu çevrim içi etkinliğine katıldı.

Hukuk teknolojisi Legaltech hakkında bilgiler veren Av. Derya Durlu Gürzumar kavramın, hukuk bürolarının temel işlerini kolaylaştırmaya yarayan yazılım ve teknolojileri ifade ettiğini, süreç yönetimine yönelik olduğunu dile getirdi. Legaltech’in elektronik keşif, belge yönetimi ve muhasebe gibi birçok alanda kullanıldığını söyleyen Av. Durlu Gürzumar, özellikle 2008’deki finansal krizdan sonra legaltech’in kullanımının yaygınlaşmaya başladığını hatırlattı.

Ülkenin gelişmişlik düzeyiyle legaltec’in gelişmişlik düzeyi arasında doğru orantı olduğuna, gelişmiş ülkelerde legaltech kullanımının daha yaygın olduğuna dikkat çeken Durlu Gürzumar,  Amerika ve Avrupa’nın legaltech kullanımın en fazla olduğu bölgeler olduğunu belirtti.  

Her ülkenin hukuk eğitimi ve bunun etrafındaki düzenlemelerin birbirinden farklı olduğu için dünyadaki hukuk fakülteleri ile Türkiye’dekileri kıyaslamanın doğru olmadığının altını çizen Av. Derya Durlu Gürzumar, “O ülkede öyle bizim burada  böyle dememek lazım çünkü Türkiye’deki hukuk fakülteleri ile yurt dışındaki hukuk fakülteleri eşit zeminde değil. Bizde 18 yaşında hukuk fakültesinde dersler görülmeye başlanırken farklı ülkelerde 24-25 yaştan sonra hukuk eğitimi başlıyor.” diyerek mevcut sistemde köklü bir değişiklik olmadıkça tam anlamıyla bir kıyaslama yapılamayacağını ifade etti. Durlu Gürzumar, bu durumda elimizdeki sistemin nasıl daha iyi yapılabileceği, nasıl daha iyi adapte edilebileceği üzerinde durulması gerektiğini söyledi.

Yayında Av. Durlu Gürzumar’a “Yapay Zeka avukatların yerini alacak mı?” sorusu da yöneltildi. Bu sorunun cevabını verebilmek için avukatlığın nasıl tanımlandığına bakmak gerektiğini vurgulayan Derya Durlu Gürzumar,  bazı ülkelerde “avukatın gerçek kişi olması”nın açıkça yer aldığını, Türkiye’de de 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 3. maddesinde avukatlığa kabul şartlarının açıkça belirtildiğine dikkat çekti.  

“Yapay zeka avukatın yerini alabilir mi?” demenin “bir yapay zeka avukatı olabilir mi?” demek olduğunu söyleyen Durlu Gürzumar, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 3. maddesinde avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için gerekli şartları sıralayarak “Yapay zeka vatandaş olabilir mi? Yapay zeka hukuk fakültesinden mezun olabilir mi? Bir yapay zeka stajyer avukatlık yapabilir mi?” sorularını gündeme getirdi. Av. Derya Durlu Gürzumar, yapay zekanın avukatların yerini alamayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Yayını seyretmek için: