Yargı Reformu 3. Strateji Belgesi 256 Faaliyetten Oluşmakta

Yargı Reformu Strateji Belgesi, Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin yargı ve temel haklar başlıklı 23. faslı gayrıresmî açılış kriterlerinden biri olan yargı reformu belgesinin hazırlanması kapsamında oluşturulmaktadır. Bugüne kadar ilki 2009 – 2015 yılları, ikincisi 2015 – 2019 yılları, üçüncüsü de 2019 – 2023 yılları boyunca yapılacak yargı reformlarına ilişkin konuları kapsayan üç Yargı Reformu Strateji Belgesi açıkladı. Yargı Reformu Strateji Belgesi, Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında 5’er yıllık planlar şeklinde yapılmaktadır.

Yargı Reformu 3. Strateji Belgesi, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlandı ve 30 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “2023 Yargı Vizyonu – Güven Veren ve Erişilebilir Bir Yargı Sistemi” başlığıyla açıklandı. 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetten oluşan söz konusu belge, Türkiye’deki adalet sisteminin 2023’e kadar izleyeceği yol haritasını göstermektedir.

“Adil yargılanma hakkı” ilkesi üzerinde sıklıkla durulan belgede “Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunup geliştirilmesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, sistemin şeffaflığının artırılması, yargısal süreçlerin basitleştirilmesi ve makul sürede yargılanma hakkının daha etkin korunması” başlıkları öne çıkmaktadır.

Yargı Reformu 3. Strateji Belgesinin 9 amacı içinde en fazla “Performans ve Verimliliğin Artırılması” başlıklı 4. amacın detaylandırıldığı görülmekte. Amaç 4, 15 hedefi ve 63 faaliyeti içermekte. Ayrıca “Amaç 6: Adalete Erişimin Kolaylaştırılması ve Adalet Hizmetlerinden Memnuniyetin Artırılması” ile “Amaç 7: Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması” başlıkları üzerinde de ayrıntılı şekilde durulmakta.
2019 – 2023 Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili hazırladığımız özet ve analizde Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin yer aldığı 100 sayfalık Yargı Reformu Stratejisi dokümanı kaynak alınmış; Nesibe Kurt Konca’nın Yargılamaya Egemen Olan İlkeler Işığında Yargı Reformu Strateji Belgesi başlıklı çalışmasından da yararlanılmıştır.

Yargı Reformu 3. Strateji Belgesinin ayrıntılı analizinizi buradan inceleyebilirsiniz.