Yarışma: Kamu Hukukunda Vergi İncelemesinin Yeri ve Yargısal Niteliği

Etkinlik hakkında:

Vergi Müfettişleri Derneği tarafından Vergi Denetim Kurulu’nun 5. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen akademik eser yarışmasının ana konusu “Kamu Hukukunda Vergi İncelemesinin Yeri ve Yargısal Niteliği: Türkiye’de ve OECD Ülkelerindeki Uygulamaların Değerlendirilmesi”

Etkinliği düzenleyen kurum:

“Kamu Hukukunda Vergi İncelemesinin Yeri ve Yargısal Niteliği” konulu akademik eser yarışması Vergi Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenmektedir.

Ödüller:

 • Birinciye: 6.000 TL
 • İkinciye: 4.000 TL
 • Üçüncüye: 2.000 TL
 • Vergi Müfettişi Fatma İÇER Mansiyon Ödülü: 1.000 TL
 • Vergi Müfettiş Yrd. Cihat GÜRSOY Mansiyon Ödülü: 1.000 TL

Katılım Şartları:

 • “Kamu Hukukunda Vergi İncelemesinin Yeri ve Yargısal Niteliği: Türkiye ve OECD Ülkelerindeki Uygulamaların Değerlendirilmesi” konulu yarışmaya, her unvandan akademisyenler, bürokratlar, eğitimine devam eden lisans ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilen eserler daha önce başka yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere aynı anda başka bir yere gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 • Vergi Müfettişleri Derneği yarışmaya sunulan eserleri basılı ya da web ortamında yayınlayabilecek ancak, yarışmacılar yarışmaya sundukları eseler ile ilgili olarak sonradan telif hakkı vb. talebinde bulunamayacaklardır. Yarışmaya gönderilen çalışmalar eser sahibine iade edilmeyecektir.
 • Vergi Müfettişleri Derneği, yarışmaya katılan ve ödüle layık görülen eserleri, katılımcıların isimlerini vermek suretiyle, her türlü yayın organında kamuoyuna açıklayabilecek ve söz edebilecektir.
 • Yarışma jürisinde yer alanların birinci ve ikinci derecedeki yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler, (Yazı karakteri Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı ile sayfa yapısı alt:1,5 cm, sağ:2 cm, üst:2,5 cm, sol:3 cm kenar boşluğu bırakılacak şekilde oluşturulmalıdır.) özgün, bilimsel çalışma kurallarına uygun tarzda hazırlanacaktır. Eserler 50 sayfadan az 150 sayfadan fazla olmamalıdır.
 • Akademik eserler “Seçici Kurul” tarafından değerlendirilecek, ilk üç dereceye girenler ile mansiyon alanlara para ödülleri verilecektir. Ödüle layık görülen eserlerin özgün olmadığının sonradan anlaşılması halinde ödül iptal edilecektir. Bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü sorunun hukuki yaptırımı ile süreçlerin maddi yaptırımı katılımcıya ait olacak, doğabilecek sorunlardan Vergi Müfettişleri Derneği sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan eser sahipleri şartname koşullarını bütünüyle kabul etmiş sayılacaklardır.
 • Vergi Müfettişleri Derneği, yarışmaya yeterli sayıda nitelikli eser başvurusu olmadığını tespit etmesi halinde yarışma ödüllerini iptal edebilir.

Seçici Kurul:

 • Prof. Dr. Mehmet Yüce – Uludağ Üniversitesi, Maliye Bölümü Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Nurettin Bilici – Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Ersan Öz – Pamukkale Üniversitesi, Maliye Bölümü Öğretim Üyesi
 • Kemal Serkan Keskin – VMD Genel Başkanı
 • Hasan Önay Can – VMD Yönetim Kurulu Üyesi

Son başvuru tarihi: 

Akademik eser yarışmasına son başvuru tarihi 31.08.2016‘dır.

Ayrıntılı bilgi ve şartname:

www.vmd.org.tr | 0312 231 80 19

88627747-6162-4a6d-81c6-fa417cb8f670afis1