1. Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu

Düzenleyen:

 1. Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu, “İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek” ana temasıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

06 – 07 Aralık 2018, Saat: 09.30 – 19.00

Yer:

Grand Cevahir Hotel – Şişli

Konuşmacılar:

 • Süleyman Arslan-TİHEK Başkanı
 • Abdülhamit GÜL-Adalet Bakanı
 • Binali Yıldırım-TBMM Başkanı (Teşrifleri Halinde)
 • Recep Tayyip Erdoğan-Cumhurbaşkanı (Teşrifleri Halinde)
 • Prof. Dr. Refik Korkusuz
 • Prof. Dr. Berdal Aral
 • Doç. Dr. Ergin Ergül
 • Prof. Dr. Ali Ahmad Khashan
 • Doç. Dr. Aissa Maiza
 • Doç. Dr. Saim Kayadibi
 • Prof. Dr. Muharrem Kılıç
 • Dr. Öğretim Üyesi Eray Yağanak
 • Dr. Özlem Yücel
 • Dr. Akif Tögel
 • Fatih’e Gacem – Eğitmen
 • Prof. Dr. Farid Sufian Bin Shuaib
 • Avukat Muhammed Abu Baker Molla
 • Dr. Liselotte Abid
 • Mesut Kınalı -TİHEK İkinci Başkanı 
 • Prof. Dr. Abd Elhamid Mohamed Abd Elhamid Hussein
 • Dr. Öğretim Üyesi Murat Tümay
 • Doç. Dr. Khedri Hamza
 • Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yayla
 • Sosyolog Recep Tezgel
 • Prof. Dr. Selmani Hayette
 • Dr. Tarek Chindeb
 • Dr. A. Sayed
 • İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Ertuğrul Yazar
 • Prof. Dr. Saffet Köse
 • Prof. Dr. Mustafa Tekin
 • Doç. Dr. Mehmet Birsin
 • Doç. Dr. Murat Şimşek
 • Arzu Somalı

Sempozyum konuları:

 • İnsan Haklarına Farklı Yaklaşımlar
 • Bir Zorunluluk İlişkisi Olarak Kurgulanan İnsan Hakları ve Sekülerizm İlişkisine Farklı Bir Bakış
 • İnsan Haklarını Bilgece Düşünmek: Mevlana, Sadi Şirazi ve İbn Haldun Düşüncesinde İnsan ve İnsan Hakları
 • Gerçeklik ve umut arasındaki insan hakları
 • Uluslararası Belgelerde Kadın Hakları (CEDAW Modeli) ve İslam Ülkeleri Yasamaları Üzerinde Etkileri: İslam Hukuku çerçevesinde eleştirel bir çalışma
 • Maqāṣid al-Sharī‘ah” Bağlamında İnsan Haklarını Değerlendirmek: Malezya Örneği
 • Modern İnsan Haklarını Sorgulamak
 • Mit İle Gerçeklik Arasında Modern İnsan Hakları Anlatısı
 • Bir Mit Olarak Evrensel İnsan Hakları: İdealler ve Gerçekler
 • İnsan Haklarının Emperyalizm Tasallutundan Kurtarılması
 • İnsan Haklarının Korunmasında Sivil Odaklı Yaklaşımın Rolü
 • İnsan Hakları Uygulamaları
 • Bir İnsan Hakkı Olarak Eğitim Hakkı Ve Pratikte Uygulaması (Arap ve Cezayir örneği)
 • Uluslararası İnsan Hakları Hukukunu Gönülsüzce Kucaklamak: Uluslararası Hukuktaki Çifte Standarta İlişkin Malezya Örneği
 • BM’nin Myanmar Raporu ve Sonraki Gelişmeler
 • 21. yüzyılın Sosyo-Kültürel Çatışmaları ve Kadın Hakları
 • İnsan Hakları ve İnsani Güvenlik
 • İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Bakımından Uluslararası Ceza Mahkemesinin İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesindeki Rolü
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gereklilik Testinin Geliştirilmesi İhtiyacı ve Metodu
 • Kalkınma Hakkının Hayata Geçirilmesinde Uluslararası Sistemin Başarısızlığı ve Yeni Bir Model Önerisi
 • Şehir, Üniversite ve İnsan Haklarının Yerelde Korunması
 • Açlık ve Obezite Paradoksu Çerçevesinde: Güvenilir Gıdaya Erişim Hakkı
 • İnsan Hakları, Güvenlik ve Terör
 • Uluslararası Belgelerde ‘İnsan Hakları ve Terörle Mücadele’ İlişkisine Genel Bir Bakış
 • Terörle Mücadelede İnsan Hakları
 • Terör Saldırıları Altında İnsan Haklarını Korumak:  İnsan Hakları Konsepti ve Terörün Tanımı Arasındaki İlişki
 • Terörle Yüzleşme ve İnsan Haklarını Koruma Arasında Denge Sağlamak: Mısırda Temel İnsan Hakları İhlallerini Meşrulaştıran Bir Araç Olarak Terörizm
 • Terörle Mücadele Önlemlerinde Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolleri
 • İslam ve İnsan Hakları
 • İlahiyat ve İnsan Hakları Sorunu
 • İnsan Haklarının Değerlerle ilişkisi ve İslam Hukuku Metodolojisine (Fıkıh Usulü) Taşınma İmkânı
 • İslam’da İnsan Haklarının Teorik Zemini Var Mıdır? –İslam Düşüncesinde Varlık ile Vasıf ve Reel-İdeal Gerilimi Arasında İnsan Hakları Teoremi
 • İslam Hukuku Felsefesinde İnsan Hakları

İletişim:

 • symposium@tihek.gov.tr
 • +90 312 422 78 32

Sempozyum Programı: