1. Vergi ve Temel Haklar Sempozyumu

Düzenleyen:

“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Vergi Yargısına Etkisi” gündemiyle gerçekleştirilecek 1. Vergi ve Temel Haklar Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi (İÜ.) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

13 Mart 2019 Çarşamba, Saat: 09.00 – 17.15

Yer:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu

Konuşmacılar:

 • Doç. Dr. Selami Demirkol – Danıştay İdari Dava Genel Kurul Üyesi
 • Doç. Dr. H. Burak Gemalmaz – İÜ. Hukuk Fak.
 • Dr. Abdullah Tekbaş – Anayasa Mahkemesi Raportörü
 • Dr. Öğr. Üyesi Altan Rençber – İÜ Hukuk Fak.
 • Prof. Dr. Abuzer Kendigelen – İÜ Hukuk Fak. Dekanı
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülay Arslan Öncü – İÜ Hukuk Fak.
 • Mehmet Sadık Yamlı – Anayasa Mahkemesi Raportörü
 • Bülent Dağ – İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanı
 • Atanur Erol – İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanı
 • Prof. Dr. Serkan Ergüne – İÜ Hukuk Fak. Dekan Yardımcısı
 • Özgür Duman – Anayasa Mahkemesi Raportörü
 • Dr. Öğr. Üyesi Gamze Gümüşkaya – İÜ Hukuk Fak.
 • Prof. Dr. Mahmut Kaşıkçı – İÜ Hukuk Fak.
 • Dr. Osman Sarıaslan – Zonguldak Vergi Mahkemesi Başkanı
 • Yunus Emre Yılmazoğlu – Anayasa Mahkemesi Başraportörü

Sempozyumda ele alınacak konular:

 • Hukuk devleti ilkesinden hukukun üstünlüğü ilkesine
 • İdari yargının adapte paradoksu uygulayan değil yorumlayan yargıç beklentisi
 • Kanunilik ilkesi açısından vergisel müdahaleler
 • Vergisel müdahalelere ilişkin bireysel başvuru kararlarında kanunilik ilkesi
 • Vergi kabahatlerinin kanunilik ilkesi açısından değerlendirilmesi
 • Adil yargılanma hakkı açısından vergi yargısı
 • Vergi uyuşmazlıkları açısından adil yargılanma hakkının uygulanabilirliği
 • Vergisel uyuşmazlıklarda mahkemeye erişim hakkına Anayasa Mahkemesinin (İptal davaları ve bireysel başvuru) yaklaşımı
 • Hak arama hürriyeti çerçevesinde vergi yargılama hukukunda ispat külfeti
 • Vergi aslı ve cezalarının dayanağı bilgi ve belgelerin verginin muhatabına tebliği sorunu ve adil yargılanma hakkı
 • Mülkiyet hakkı açısından vergisel müdahaleler
 • Vergisel müdahalelerin ölçülülük unsurları
 • Vergi iadesinde faiz işletilmemesi
 • Vergisel müdahalenin ayrımcı olması sorunu
 • Vergi yargısı bireysel başvuru ilişkisinde sorunlar
 • Vergisel mesafelerde bireysel başvuru incelemesinde görülen sorunlar ve çözüm önerileri
 • Bireysel başvuru süreci ve vergilendirmeye ilişkin iptal davalarında görünmeyen tehlike: Hukukilikten hak ihlaline yorum ikamesi
 • Bireysel başvurunun vergi yargısındaki dönüştürücü etkisi

Sempozyum programı: