3. Strateji Belgesi Noterlere Hangi Kolaylıkları Getirecek?

Yargı Reformu Strateji Belgesinin “Hukuk Yargılaması ile İdari Yargılamanın Sadeleştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması” başlıklı 8 numaralı amacının dördüncü hedefi noterlik ve noterlerle ilgili önemli ayrıntılar içermekte. Noterliklerin görev tanımlarının, yargının iş yükünü azaltacak şekilde yeniden düzenleneceğinin belirtildiği hedefte şu yenilikler sıralanmakta:

  • Hukuk fakültesi mezunlarının istihdam edileceği noter yardımcılığı müessesesi oluşturulacaktır.
  • Noterliğe girişte noterlik sınavı getirilecektir.
  • Noterliklerin açılış kriterleri yeniden belirlenecek ve noterliklerin sayısı artırılacaktır.
  • Bazı çekişmesiz yargı işleri ile henüz davanın açılmamış olduğu dönemle sınırlı olmak üzere delil tespitinin noterlikler tarafından da yapılabilmesi sağlanacaktır.
  • Yararlanıcıların işlerinin kolaylaştırılması için noterliklerin resmi çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde de hizmet sunmaları sağlanacaktır.
  • Yurt dışında yaşayanların dış temsilciliklerde yaptıkları noterlik işlemlerinin bir örneğinin, bilişim sistemi entegrasyonuyla Türkiye’de en yakın noterden anında alınabilmesi sağlanacaktır.
  • Noter onayı aranan işlemler, bürokrasinin azaltılması amacıyla gözden geçirilecektir.

Yargı Reformu 3. Strateji Belgesinin ayrıntılı analizinizi buradan inceleyebilirsiniz.