5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu Kitabı

Kitap Takdim Yazısından – Av. Ahmet Akcan

Darbelerle mücadele için yaptığımız sempozyumların beşincisi olan Darbe ile Mücadele Sempozyumu; Türkiye Hukuk Platformu, İstanbul 2 Nolu Barosu, Hukukçu Akademisyenler Derneği ortaklığı, T.C. İçişleri Bakanlığı destekleri ve İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde 14 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 

Darbe ile Mücadele 5. Sempozyumunda da alanında uzman akademisyenlerimiz tarafından 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve 15 Temmuz 2016 darbe ve girişimleri ayrı ayrı ele alınmıştır. Bunlara ek olarak; “Yassıada Yargılamalarının Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi ve Üniversitelerin Rolü”, “Darbelerin Benzer Noktaları; Özellikle 27 Mayıs ve 15 Temmuz”, “Darbe Dili ve Görsel Hafıza”, “15 Temmuz Ankara Yargılamaları” ve son olarak “15 Temmuz İstanbul Yargılamaları” gibi konuyu birçok açıdan ele alan tebliğler sunulmuştur. 

5.-DARBE-KITAP-14-EKIM-BASKI-SON-2