Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu 6

Av. Ahmet Akcan tarafından yayına hazırlanan, editörlüğünü Dr. Abdullah İslamoğlu’nun üstlendiği Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu 6 Tebliğler Kitabı, 256 sayfadan oluşmakta. Şubat 2022’de yayımlanan eserde, 11-12 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu 6’da sunulan tebliğ, rapor ve metinlere yer verilmektedir.