5. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi

Düzenleyen:

5. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi; Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Balıkesir Barosu ve Adli Bilimciler Derneği tarafından düzenlenmektedir.

Sempozyum takvimi:

 • Geç Kayıt Tarihleri: 10 Temmuz 2019 – 01 Eylül 2019
 • Hakemsiz Bildiri-Poster Özeti Gönderim Tarihi (en son): 20 Ağustos 2019
 • Kongre tarihi: 05 – 06 Eylül 2019

Yer:

Ayvalık Bacacan Otel, Balıkesir

Katılımcılar:

 • Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER (TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT (TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ (TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. Suzana KRALJIĆ (SLOVENYA)
 • Prof. Dr. Ayxan X. RÜSTEMZADE (AZERBAYCAN)
 • Prof. Dr. Atilla ARINCI (TÜRKİYE)
 • Doç. Dr. Blanka KAČER (HIRVATISTAN)
 • Doç. Dr. Sinan BAYINDIR (TÜRKİYE)
 • Av. Ahmet MEMET (YUNANİSTAN)
 • Dr. Altay SUROY (KOSOVA)
 • Prof. Dr. Anna SEREBRENNIKOVA (RUSYA)
 • Prof. Dr. Osman İSFEN (ALMANYA)
 • Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI (KKTC)
 • Dr. Öğr. Üy. Sendi YAKUPPUR (TÜRKİYE)
 • Öğ. Gör. Aslı AYDIN (TÜRKİYE)
 • Op. Dr. Samet BAYRAK (TÜRKİYE)
 • Dr. Mehmet Emre YILDIZ (TÜRKİYE)
 • Arş. Gör. Tansu SAYAR (TÜRKİYE)
 • Arş. Gör. Tansu SAYAR (TÜRKİYE)
 • Uzm. Dr. Orhan MERAL (TÜRKİYE)
 • Uzm. Dr. Mehmet Emin GÜNEŞ (TÜRKİYE)
 • Prof. Dr. Hamit HANCI (TÜRKİYE)
 • Furkan YAŞAR (TÜRKİYE)
 • Av. Şule YILMAZ (TÜRKİYE)
 • Uzm. Dr. Rıdvan BİLİCİ (TÜRKİYE)
 • Doç. Dr. Mehmet TURGUT (TÜRKİYE)
 • Doç. Dr. Mehmet TURGUT (TÜRKİYE)
 • Doç. Dr. Mehmet TURGUT (TÜRKİYE)
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Sempozyum konuları:

 • Doktorlarca Hastadan Sağlık Durumu Gizlenebilir mi?
 • Yargı Kararları Işığında Genital Muayene Suçu (TCK. 287)
 • Cehennem Adası: Nargin
 • Sağlıkta Şiddet
 • Slovenya’da Aşılama
 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Tıp Hukukunda Ölümden Sorumluluk
 • Estetik Tıbbi Müdahalelerde Hukuki Sorumluluk
 • Tıp Hukukunda Mahkeme Yargılamalarında Bilirkişinin Rolü
 • Rinoplasti Uygulamalarından Doğan Cezai Sorumluluk
 • Yunanistan’da Sağlık Hukukunun Güncel Sorunları
 • Kosova’da 1972 Yılında Baş Gösteren Çiçek Hastalığı Salgını ve Yargının Tutumu
 • Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nda Sağlık Personelinin Ceza Hukuku Sorumluluğu
 • Alman Anayasa Mahkemesi’nin Al. CK prg. 217’de Düzenlenen‚ İntihara Ticari Amaçla Yardım Suçu‘yla İlgili Kararı
 • Hekimlerin Hasta Seçme Hakkının Ayırımcılık Yasağı Bakımından Değerlendirilmesi
 • Türkiye ve Dünya’da Taşıyıcı Annelik Konusunda Hukuki Gelişmeler
 • Sağlık Alanında Vücut Korsanlığı ve Ceza Hukuku sorumluluğu
 • Kadın Hastalıkları-Doğum Uzmanlarının Medikolegal Sorunları
 • Ceza Ehliyeti (Kusur Yenetenği) Değerlendirmesinde Adli Psikiyatri Bilirkişisi ile Hakim Arasındaki Görev Dağılımı
 • Dünya Sağlık Örgütü Çerçevesinde Uluslararası Örgüt Personelinin Statüsü
 • Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında İstenmeyen Doğum
 • Kürtajda Yasal Süreler ve Eşin Rızası
 • Sağlıkçılar İçin Şiddet Eğitimi (Kurs)
 • Cinsel Suç Faillerine Yönelik Kastrasyon Uygulaması ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
 • Zorunlu Tedavilerin Tıp, Hukuk ve Etik Prensipleri Eşliğinde Değerlendirilmesi
 • Anterior Servikal Diskektomi Sonrası İatrojenik Rekürren Laringeal Sinir Yaralanmasına Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Geçici Disfoni ve Dispne Yakınmaları: Yargıya İntikal Etmiş Bir Vakanın Analizi
 • Lomber Disk Hernisi Hastalarında Uygulanan Posterior Spinal Cerrahi Yaklaşım Sonrası Görülen İatrojenik Damar Yaralanması: Dünya Tıp Literatüründe 1969-2018 Yılları Arasında Yayınlanmış Olan Toplam 85 Vakanın Sistematik Analizi: “Komplikasyon” mu? “Malpraktis” mi?
 • Konjenital Santral Sinir Anomalisi Vakalarının Tanı ve Tedavisinde Karşılaşılan Çeşitli Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Derleme

Etkinlik ayrıntıları:

 • Kongre katılım ücreti erken kayıt döneminde öğrenciler ve stajyer avukatlar için 800 TL, normal katılımcılar için 950 TL; 10 Temmuz 2019’dan itibaren öğrenciler ve stajyer avukatlar için 900 TL, normal katılımcılar için 1.100 TL

İletişim: