4. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi

Düzenleyen

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Merkezi ve Ankara Medipol Üniversitesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenmektedir.

Tarih

5- 6 Kasım 2021

Çevrim İçi Yayın

Kongre Konuşmacıları

 • 5 Kasım Cuma
  • Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. Fulya İlçin Gönenç, Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
  • Prof. Dr. İbrahim Subaşı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
  • Av. Zeynep Reva, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
  • Prof. Dr. Oğuz Polat, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
  • Doç. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi
  • Öğr. Gör. Dr. Melike Şentürk Tur, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Prof. Dr. Hayrunnisa Özdemir, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Meltem Ertuğrul, Yakın Doğu Üniversitesi
  • Doç. Dr. Hacı Kara, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Zafer İçer, Marmara Üniversitesi
  • Av. Nurdan Şahin
  • Av. İpek Güvenç
  • Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, Özyeğin Üniversitesi
  • Doç. Dr. Hüseyin Melih çakır, Marmara Üniversitesi
  • Dr. Kübra Tunç, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Efser Erden Tütüncü, İstanbul Kültür Üniversitesi
  • Opr. Dr. Yasemin Fatma Çetinkaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Nuray Güneş
  • Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, Julius Maximilian University of Würzburg
  • Opr. Dr. Ertunç Mega
  • Nezerith Cengiz, University of the Witwatersrand
  • Dr. iur. Dr. med. Adem Koyuncu
  • Öğr. Gör. Ali Orhan Tekinsoy, Başkent Üniversitesi
  • Prof. Dr. Sezer Çabri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Prof. Dr. Nataliya Gutorova, Yaroslav Mudryi National Law University
  • Dr. Alptekin Burak Boydak, İstanbul Üniversitesi
  • Dr. Magdalena Wasylkowska-Michor, University of Zielona Gora
  • Prof. Dr. Şaban Kayıhan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, Özyeğin Üniversitesi
  • Arş. Gör. Çağatay Serdar Şahin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Yılmaz, Uluslararası Final Üniversitesi
 • 6 Kasım Cumartesi
  • Prof. Dr. Ayfer Uyanık, MEF Üniversitesi
  • Dr. Abdulbaki Giyik, Erciyes Üniversitesi
  • Doç. Dr. Fatih Birtek, Erciyes Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Doğar, Harran Üniversitesi
  • Dr. Selma Nacak, University of Potsdam
  • Prof. Dr. Michael Kumke, University of Potsdam
  • Doç. Dr. Sevtap Metin, İstanbul Üniversitesi
  • Sibel Kaynak
  • Dr. Öğr. Üyesi S. Hülya İmamoğlu, Ankara Üniversitesi
  • Av. Saide Begüm Feyzioğlu
  • Nihat Barış Sebik
  • Dr. Mustafa Mahir Ülgü, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
  • Dr. Sangeetha Sriraam, Central University of Tamil Nadu
  • Assoc. Prof. Dr. Irina Boyko, Yaroslav Mudryi National Law University
  • Prof. Dr. Zarife Şenocak, Ankara Üniversitesi
  • Prof. Dr. Mikayel Khachtryan, Russian – Armenian University
  • Av. Dr. Nurten Yaylacı, Sağlık Bakanlığı
  • Doç. Dr. Mehmet Akçaal, Selçuk Üniversitesi
  • Doç. Dr. Gürkan Sert, Marmara Üniversitesi
  • Doç. Dr. iur. utr. Erhan Temel, University of Augsburg
  • Dr. Remzi Demir, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Didem Yardımcıoğlu, Dicle Üniversitesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Esra Alan, İstanbul Medipol Üniversitesi
  • Prof. Dr. Nur Zeliha Kaman, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Doç. Dr. Atila Erkal, Sakarya Üniversitesi
  • Dr. Zehra Karakuş Işık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk fakültesi
  • Arş. Gör. Veysel Topuz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Kongre Konuları

 • 5 Kasım 2021 Cuma
  • Sağlık Hukukunda Güncel Konular
   • Mediko-Legal Boyutuyla Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları: Türkiye – Birleşik Krallık Karşılaştırması
   • Hasta Haklarının Ülkemiz Hastanelerindeki Acil Sağlık Hizmetleri Özelinde Değerlendirilmesi
   • Preimplantasyon Tanı: Türk ve Alman Hukukunda Güncel Durum
  • Sağlık Kişisel Verileri
   • Psikiyatrist – Hasta İlişkisinde Hastanın Kişisel Verilerinin Korunması
   • Sigortacının Kişisel Sağlık Verilerini İhmal Etmememe Yükümlülüğü
   • Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması
   • Klinik Araştırmalarda Biyolojik Materyal Sahibinin ve Mirasçılarının Rızası
  • Sağlık Hukuku Boyutuyla Covid-19
   • Acil Kullanım Onayı
   • Covid-19 Salgınıyla Mücadelede Aşı Sonrası İstenmeyen Etki Olarak Ölümlerden Aşı Uygulayıcısının Ceza Sorumluluğu Doğar mı?
   • Ceza Hukuku Perspektifinden Covid-19 Tedavisinde Hidroksiklorokin Kullanımının Değerlendirilmesi
   • Osmanlı’da Telkih-i Cüderi ve Günümüz Türkiye’sinde Covid-19 Aşı Uygulamalarına Yönelik Çıkarılan Mevzuat Karşılaştırması
   • Corona and the Triage-Problem
  • Tıpta İleri Teknoloji Uygulamaları
   • Carebots and the Virtue of Care
   • Digital Health Applications and Their Legal Qualification under EU Medical Devices Laws
   • E-Sağlık ve Tele-Tıp Uygulamalarında İdare Hukuku Sorunları
  • Sağlık Hukuku Boyutuyla Covid-19
   • International Legal Instruments Against Global Illicit Medicine Markets During the Covid-19 Pandemic
   • Sağlık Çalışanları Açısından Koronavirüs ve Meslek Hastalığı İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
   • Coronavirus Infection in Cross-Border Employment
  • Sağlık Hukukunda Güncel Konular
   • Yargı Kararlarında Malpraktis-Komplikasyon Ayrımı ve Sorumluluk Esasları ve Ceza Hukuku Bakış Açısıyla Değerlendirme
   • 7155 ve 7251 Sayılı Kanun Hükümleri Işığında Malpraktis ve Malpraktis Kaynaklı Rücu Davalarında Arabuluculuk Uygulaması
   • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Hastanın Zarar Gören Sıfatıyla Sigortacıya Karşı Hak ve Yükümlülükleri
 • 6 Kasım 2021 Cumartesi
  • İlaç ve Eczacılık Hukuku
   • Doktor Eczacı İlişkisinde Güven İlkesi ve Ceza Sorumluluğu Üzerindeki Etkisi
   • İlaca Bağlı Anafilaksi Nedeniyle Ceza Sorumluluğu Üzerindeki Etkisi
   • Eczacıların Tezgahüstü İlaç ve İlaç Dışı Satılan Ürünler Bakımından Hukuki Sorumluluğu
   • The Requirement of Standardized Toxicity Assessment
  • Tıp Etiği
   • Çocukların Aydınlatılmış Onam Sürecine Katılımı ve Tıp Etiği Açısından Değerlendirilmesi
   • Kadının Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı Bağlamında İstek üzerine Gebeliğin Sona Erdirilmesine İlişkin Sürelerin Değerlendirilmesi
   • Telesağlık Döneminde Tıpta Kötü Haber Verme: Hukuki ve Etik Boyutu ile Bir İnceleme
   • Throwing the Baby with the Bath Water: Critique of the Indian Surrugacy Regulation Bill from Bioethical and Legal Perspective
   • The Right to Health and the Duty to be Healty
  • Sağlık Hukuku Boyutuyla Pandemi
   • Compulsory Vaccination: Balacing Public Health and Human Rights
   • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin “Vavricka ve Diğerleri Kararı” Işığında Zorunlu Covid-19 Aşılamasının Değerlendirilmesi
   • Yükseköğretim Kurumlarında Yüz Yüze Eğitim Covid-19 Aşısının Yapılmış Olmasına Bağlı Kılınıp Kılınamayacağının Kişilik Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi
  • Sağlık Hukukunda Güncel Konular
   • Alman Medeni Kanununa göre Hasta Tasarrufları
   • Ağır Tehlike Arz Eden Bulaşıcı Hastalığı Sebebiyle Toplum için Tehlike Oluşturan Kişinin Tedaviye Rıza Problemine, Türk Medeni Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Yaklaşım
   • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Doğrultusunda Hekimler ile Yapılan Rekabet Yasağı Sözleşmelerinin Geçerliliği
   • Tıbbi Müdahalelerde Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Hastanın Rızası ve Rıza Dışı Tıbbi Girişimler
  • Sağlık Hukukunda Güncel Konular
   • Özel Sağlık Kurumlarının Sunduğu Sağlık Hizmeti Nedeniyle İdarenin Tazmin Sorumluluğu Doğar mı?
   • Sağlık Hizmetlerinden Doğan Zararlarda “Kusura Dayalı Olmayan” Sorumluluk Halinin Uygulanması Mümkün müdür?
   • Yetkisiz Diş Hekimliği Suçu

Sempozyum Programı